Martin Hasilík

POPAI CE má nové vedení

Na valné hromadě, kterou asociace POPAI CENTRAL EUROPE uspořádala 20. 9. 2019 ve Velichovkách, bylo zvoleno nové vedení asociace pro období 2019 – 2021. Na základě výsledků voleb se novým prezidentem asociace stal Petr

more