Kategorie: Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Regálový stopper

(Shelf Stopper) Pruh potištěného materiálu, který je upevněn svisle, kolmo k regálu a vyčnívající do uličky. Ohraničuje prostor, podporující určitý produkt. Upevňován pomocí závěsných magnetických systému či plastových zasouvacích drážek na regálové liště.

more   9928
Slovníček pojmů

Světelné reklamy

Částečně nebo zcela průhledný box vybavený světelnou elektrickou instalací, prezentující texty nebo grafické sdělení. Světelné reklamy se dělí na exteriérové a interiérové.

more   5698
Slovníček pojmů

TOP Karta

Deska s reklamním motivem umísťovaná na vrchní část regálu sloužící ke zvýraznění určitého sortimentu výrobků.

more   10428