O soutěži „CZECH TOP SHOP“

Tato soutěž hodnotí provozovny prodeje zboží a služeb, které na měsíční bázi navštěvují naši specializovaní inspektoři. Na základě jejich prezentace určí celkové výsledky za daný rok odborná VIP porota – její složení je zde

Partnerem soutěže je společnost SAMSUNG – divize průmyslových displejů. Mediálním partnerem je odborný časopis Brands&Stories.

Hodnotíme zákaznický zážitek podle 7 kritérií:

1. Exteriér provozovny
2. Koncept/design
provozovny
3. Navigace/orientace v provozovně případně oddělení či regálu
4. Vystavení/prezentace zboží/služeb
5. POP komunikace včetně probíhajících akcí
6. Personál – jeho ochota, aktivita a odbornost
7. Digital Signage – využití digitálních obrazovek

Výpočet celkového indexu hodnocení
Hodnocení každého ze 7 uvedených kritérií provádíme na škále 0-100 bodů a celkový index prodejny je aritmetickým průměrem získaných hodnot.