O soutěži „CZECH TOP SHOP“

Instore soutěž portálu Mistoprodeje.cz a časopisu Brands &Stories.

Tato soutěž je pro provozovny prodeje zboží a služeb, které na měsíční bázi hodnotí odborná porota. Hodnotí se zákaznický zážitek celkově v 5 kategoriích:

A. Koncept/design prodejny

B. Navigace/orientace v prodejně/regálu

C. Vystavení/prezentace zboží/služeb

D. POP komunikace včetně probíhajících akcí

E. Personál

Mechanismus hodnocení

Hodnocení 5 kritérií provádějí porotci na škále 0-100 bodů a celkový výsledek prodejny je aritmetickým průměrem získaných hodnot.