O soutěži „P.O.P. STAR“

Soutěž „P.O.P. STAR“ je odbornou soutěží POP (point of purchase) reklam v místě prodeje, kterou pořádá portál mistoprodeje.cz. Článek o vítězích ročníku 2020 je zde.

Podmínkou účasti v soutěži je splnění tří podmínek:

• jedná se o kampaň v místě prodeje (nákupní centra, obchodní řetězce),
• k této kampani se využívají POP materiály
• celá kampaň začala ve sledovaném měsíci (nezáleží na tom, zda trvala jen v tomto sledovaném měsíci nebo pokračuje i měsících dalších).

Realizaci může přihlásit bezplatně libovolný subjekt, stačí zaslat stručný email na adresu redakce.
Uvádějte prosím následující informace:

1) Textové informace:

• Název kampaně:
• Zadavatel reklamy:
• Klient:
• Produkt:
• Kreativní agentura:
• Realizátor:
• POP nosič:
• Řetězec (místo vystavení):
• Datum kampaně:

2) Obrazové informace:
• Jedna nebo více fotografií realizace (formát jpeg cca 1000×4500 – není zásadní)

Uzávěrka aktuálního kola soutěže je vždy do 10. dne následujícího měsíce od sledovaného měsíce.
Přihlášku realizace včetně všech příloh zasílá realizátor elektronicky e-mailem na adresu redakce portálu (redakce@mistoprodeje.cz). Redakce zašle přihlašovateli informační email, že realizace je do aktuálního soutěžního kola zařazena. Pokud bude přihláška neúplná, redakce zašle přihlašovateli email pro doplnění chybějících nebo nejednoznačných informací. Pokud přihlašovatel neobdrží žádné potvrzení o přijetí své realizace do soutěže, přihláška nebyla úspěšně doručena a je třeba redakci kontaktovat ještě jednou.

Sledované realizace jsou veřejně k dispozici na portálu Místo prodeje.cz v sekci Realizace v ČR.

Vyhlášení výsledků této odborné soutěže bude uvedeno na portálu Místo prodeje.cz v sekci Obsah – POP aktuality a také v této sekci ve Vítězných realizacích.

Poprvé se v této odborné soutěži hodnotily realizace za měsíc září 2015.

Kontakty

Pro další informace o soutěži nebo možnou spolupráci s touto odbornou soutěží se prosím obracejte přímo na šéfredaktora portálu:

Ing. Miroslav Oupic
E-mail: oupic@mistoprodeje.cz