Hodnotící porota

Porota je složena z následujících profesionálů a byznys osobností:

Tomáš Prouza – předseda poroty Czech Top Shop 2021

 • prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Andrea Vozníková – místopředsedkyně poroty

 • spoluautorka metodiky hodnocení soutěže
 • členka vedení POPAI CE

Dana Běloušková

 • Country manažerka společnosti POS Media Czech Republic

Jiří Beran

 • managing partner portálu mistoprodeje.cz

Jiří Hubka

 • obchodní ředitel CZ/SK ve společnosti ShowDown Displays Europe

Patrícia Jakešová

 • obchodní a marketingová ředitelka společnosti U & SLUNO

Pavel Kozler

 • Executive Director společnosti KNOWINGSTORE

Roman Sovják

 • ředitel programu Czech Superbrands

Mark Wright

 • Commercial & Retail Director v agentuře VCCP

Petr Ritz

 • New Business Developer ve společnosti Samsung