Světelné reklamy

Částečně nebo zcela průhledný box vybavený světelnou elektrickou instalací, prezentující texty nebo grafické sdělení. Světelné reklamy se dělí na exteriérové a interiérové.