Ocenění TOP In-store realizace měsíce srpna 2018 získala kampaň Jednopaletové vystavení Kofola

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Za měsíc srpen 2018 se vítězem stala realizace Jednopaletové vystavení Kofola.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 10 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala u porotců s velkým náskokem kampaň Jednopaletové vystavení Kofola, která v řetězcích Globus, Ahold a Hruška za POS materiály použila jednopaletové oboustranné vystavení z kartonu s vrstvenými 3D prvky. Zadavatelem realizace byla společnost Kofola, a.s., kreativní agenturou a realizátorem společnost DAGO, s.r.o. 

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 8,07 bodů z maxima 10 bodů, přičemž vyhrála o plných 0,8 bodu. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 8,0 bodů, v kritériu celkové produkční provedení získala realizace ohodnocení 8,2. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 8,0 bodu.

Srpnové realizace hodnotila porota opět v počtu šesti osob, jmenovitě:

PhDr. Petr Frey, MBA – člen redakční rady portálu Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE, Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

 

Hodnocení vítězné realizace

Jednoduché, poutavé a odpovídá celkové marketingové komunikaci značky,“ hodnotí Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti (ČMS).

„Nevypadá to vůbec špatně a celkově tato realizace dokáže oživit prodejní plochu a přilákat cílovou skupinu zákazníků,“ říká Václav Koukolíček, ze společnosti TESCO Stores ČR.

Kreativní, hravé, efektní,“ hodnotí stručně, ale výstižně Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories.

Provázání na zbytek kampaně, viditelnost, netradičnost, vysoký stop efekt,“ vyjmenovává Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Prostě samá plus.

Hodnocení všech srpnových realizací

Nejvíce mě zaujala realizace Kofoly, která celkovým laděním, barevností i sloganem odpovídá marketingové komunikaci značky,“ říká Jitka Vysekalová.

 „Kromě dvou realizací (Kofola a Pet Food Nestlé), které jsou velmi zdařilé, jsou ostatní realizace v tomto výběru velmi všední a nikterak zajímavé,“ uvádí Martin Hasilík. „Myslím si, že mnoho zákazníků malé polepy podlah a stoppery, které barevně zapadnou mezi produkty, nezaujmou. Nejspíš je třeba, aby se kreativní grafici zamysleli nad návrhy a viděli někdy realizace i přímo v retailu.“

 „Tento měsíc byl z pohledu kreativity a originálnosti velmi, velmi slabý,“ uvádí Václav Koukolíček.

„Tentokrát se mi líbily výrazné podlahové grafiky umocněné vstupními portály,“ odhaluje svoje favority tohoto kola soutěže Blanka Bukovská.

„V tomto měsíci jsme viděli velkou řadu ´standardních´ řešení,“ shrnuje toto soutěžní kolo Alexandr Stojčev. „Z nich vystupují dvě práce. První z nich je kampaň pro Kofolu. Je zde vidět jasná návaznost na ATL media a současně vynikající rozvinutí do místa prodeje. Druhou prací je STR8, kterou považuji za vzor grafické čistoty. Což by mělo být něco automatického, ale bohužel není.“

Všechny hodnocené realizace jsou opět k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.

 

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, OMG Research, HL Display, G.N.P. spol. s r.o. a společnost Shopper Marketing Prague.

 

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

Śéfredaktor portálu

Email: oupic@mistoprodeje.cz

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři