Ahold

Albert děkuje za roušky

Všichni procházíme těžkou zkouškou. V těchto nelehkých časech jsme se ale dokázali semknout a vzájemně si pomáháme. Lidská sounáležitost pomáhá také řešit nedostatek ochranných pomůcek. Roušky, díky kterým se můžeme vzájemně chránit, šije, kdo může.

more