Albert daruje potravinové bance dodávku s chladicí vestavbou

1452 zobrazení

Představitelé pražské potravinové banky převzali dnes novou dodávku z rukou zástupců obchodů Albert. Vůz uveze až čtyři plné palety. Sloužit bude ke svozu čerstvých neprodaných potravin zejména z obchodů Albert v Praze a okolí. Jen loni daroval Albert Federaci potravinových bank po celé republice 422 tun potravin.

Nová dodávka pomůže potravinové bance dopravit k potřebným každý týden o stovky kilogramů čerstvých neprodaných potravin více. K ohroženým skupinám, jako jsou matky samoživitelky, senioři nebo rodiny v krizi, se tak dostane více ovoce, zeleniny či mléčných výrobků.

Albert usiluje, aby se zužitkovalo maximum potravin a omezilo se jejich plýtvání. „Díky efektivnímu objednávkovému systému a znalosti potřeb zákazníka dokážeme drtivou většinu nabízených potravin prodat. S ohledem na potřebné a také na přírodu se snažíme také i neprodané potraviny zužitkovat. Jsme proto rádi, že již devátý rok můžeme úspěšně rozvíjet spolupráci s potravinovými bankami. Za to jim patří naše velké poděkování. Jenom za loňský rok se nám podařilo darovat 422 tun zboží, což je nárůst o 40 % oproti roku 2018,“ řekl Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Dodávku Peugeot Boxer s chladicí vestavbou, která umožní svoz čerstvých chlazených potravin, převzala za potravinovou banku Věra Doušová. „Pro Potravinovou banku Praha a Středočeský kraj je dar dodávkového automobilu od obchodů Albert velkou pomocí, protože nám pomůže denně svážet v rámci Prahy a Středočeského kraje potraviny pro 24 000 odběratelů ze 155 organizací. Nespotřebované potraviny tak mohou dále sloužit lidem v nouzi, v krizi a dětem bez rodičů,“ řekla ke spolupráci Věra Doušová, předsedkyně Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. Vůz se ihned po předání vydal na svou první cestu po obchodech, aby se ještě ve stejný den dostaly potraviny k potřebným.

Každodenním darováním potravin to nekončí

Spolupráce s potravinovými bankami není pouze o každodenním poskytování nespotřebovaných potravin. „Snažíme se pomáhat také mimořádnými příspěvky. Například loni jsme darovali pět palet potravin podle výběru potravinových bank v rámci Sbírky potravin. Nechybí ani sponzorské příspěvky, ať se již jedná o současné darování auta,“ doplňuje Jiří Mareček.

Čerstvé potraviny, které nejsou již vhodné ke konzumaci, Albert daruje například zoologickým zahradám a farmám ke zkrmení. Potraviny, které již nejsou vhodné ke konzumaci a není možné je darovat se využívají například jako organický odpad do kompostérů nebo na skládkování. Zajímavostí jsou také speciální kompostéry v deseti hypermarketech Albert, které dokážou během 24 hodin přeměnit organický odpad na koncentrované hnojivo, substrát, který je možné využít k hnojení půdy.

Zdroj a foto: Ahold