Ocenění TOP In-store realizace měsíce prosince 2018 získala kampaň Jack Daniels, Finská

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Za měsíc prosinec 2018 se vítězem stala realizace Jack Daniels, Finská.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 10 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala u porotců vítězství s velkým náskokem kampaň Jack Daniels, Finská, která v řetězci Albert za POS materiály použila paletový design a LED paletový design. Zadavatelem realizace byla společnost Brown-Forman Czechia, s.r.o., kreativní agenturou společnost Ondřej Balajka – kreativní studio fajný dizajn a realizátorem byla společnost POS Media Czech Republic s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,07 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 7,4 bodů, v kritériu celkové produkční provedenízískala realizace ohodnocení 7,2. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 6,6 bodu.

Prosincové realizace hodnotila porota tentokrát v počtu pěti osob, jmenovitě:

PhDr. Petr Frey, MBA – člen redakční rady portálu Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

Hodnocení vítězné realizace

„Skvělý nápad, i provedení, vypadá to to opravdu působivě,“ uvádí Václav Koukolíček ze společnosti TESCO Stores ČR.

Poněkud mate výrazný nápis OPLATKY SUŠENKY a v popředí logo Albertu potlačuje vlastní komunikaci značky, jinak příjemné,“ říká Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti (ČMS).

„Hezký nápad v předvánočním čase. Produkce si dala záležet,“ říká Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Na dalších fotkách z kampaně, kde je vystavení umístěno v blízkosti dalších výrobků se projeví nedostatek spočívající v tom, že hnědá krabice splývá se svým okolím. Dost velká škoda. Jinak je to totiž pecka.“

Hodnocení všech prosincových realizací

„Jednoznačným vítězem je pro mne Jack Daniels. V předvánočním období bych ale čekal daleko více invence, přeci jen zákazník je připravený utrácet,“ uvádí Václav Koukolíček.

„Nejvíce mě zaujala komunikace Leerdamenu v obou obchodních řetězcích, vhodnou kombinací využitých POP prostředků i celkovým zpracováním vzbuzujícím „chuť na produkt“,“ hodnotí prosincové realizace Jitka Vysekalová.

„Tento měsíc bych čtenářům doporučil podívat se na 3 stejné materiály od 3 různých značek (Amunsen, Baileys a Finlandia),“ říká Alexandr Stojčev. „Je zde jasně vidět, že využití stejného nápadu může vést k různě efektivní komunikaci. Minimálně já jsem neměl nejmenší problém stanovit si žebříček, co bude lépe a hůře fungovat.“

Všechny hodnocené realizace jsou opět k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Generálním partnerem tohoto portálu je společnost Intelecta. Dalšími partnery jsou společnosti paketo.one a HL Display a spolupracujícími subjekty jsou asociace POPAI, Nielsen Admosphere, Brands&Stories a POS Media.

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

Śéfredaktor portálu

Email: oupic@mistoprodeje.cz