Ocenění TOP In-store realizace měsíce května 2018 získala kampaň Savo

3212 zobrazení

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Za měsíc květen 2018 se vítězem stala realizace Savo.

V tomto měsíci bylo přihlášeno, stejně jako v minulém kole, 9 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala u porotců vítězství s velmi nepatrným náskokem kampaň Savo, která za POS materiály použila CB, mega podlahovou grafiku a shelfstopper v řetězci Tesco. Zadavatelem realizace byla společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. a realizátorem společnost POS Media Czech Republic s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,03 bodů z maxima 10 bodů, přičemž vyhrála jen o 0,03 bodu, což je historicky nejmenší rozdíl soutěže. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 7,0 bodů, v kritériu celkové produkční provedení získala kampaň stejné ohodnocení 6,8. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 7,3 bodů.

Květnové realizace hodnotila porota opět v počtu šesti osob, jmenovitě:

PhDr. Petr Frey, MBA – šéfredaktor portálu Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE, Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

 

Hodnocení vítězné realizace

Tohle je doslova kobercový nálet,“ hodnotí nadšeně Václav Koukolíček, ze společnosti TESCO Stores ČR.

Na přivlastnění si regálu a upoutání pozornosti jednoznačně super,“ hodnotí spokojeně Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Dlouhodobý efekt bych za touto kampaní ale neviděl…“

 

Hodnocení všech květnových realizací

Až na výjimku šedý průměr bez větších nápadů.,“ říká Václav Koukolíček.

Paní Blanku Bukovskou, šéfredaktorku odborného časopisu Brands&Stories tento měsíc žádná realizace neupoutala, objevilo se v nich jen málo kreativity.

Tento měsíc jsme měli možnost vidět hodně dobře odvedených ale současně standardních prací.,“ shrnuje své postřehy Alexandr Stojčev. „Chybí mi zde práce, která by mi utkvěla v paměti a chtěl bych se k ní vracet a brát si z ní inspiraci do budoucna. Což je velká škoda, instore prostředí nabízí mnoho výzev, jak se spotřebiteli komunikovat. Můj osobní vítěz tento měsíc je Kingswood, který těží z velmi dobře udělané ATL kampaně a vizuál rozpracovává i v retailu.“

Všechny hodnocené realizace jsou opět k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.

 

 O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, OMG Research, HL Display, G.N.P. spol. s r.o. a společnost Shopper Marketing Prague.

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

editor portálu

Email: oupic@smprague.cz