Tesco

Startup DoDo zakládá divizi Fresh

Logistický startup DoDo, spadající do portfolia investiční skupiny V-Sharp Michala Menšíka, rozšiřuje svoji působnost v oblasti přepravy potravin. Po navázání spolupráce se všemi klíčovými hráči na trhu (Košík, Rohlík, TESCO) upevňuje svoji dominanci a

more

Vánoce, jak je máme rádi už třicet let

Maloobchodní řetězec Tesco realizoval ke třicátému výročí svobodných Vánoc průzkum mezi spotřebiteli. Bez ohledu na společenské změny, které přinesla Sametová revoluce, Vánoce zůstávají pro Čechy svátky typicky rodinné i televizní. Nové vánoční zvyky přijalo

more