Andrea Vozníková

Optimalizace POP komunikace pomocí sémiotiky

Přinášíme Vám článek Martina Bočka ze společnosti Perfect Crowd a Andrey Vozníkové ze společnosti ACNielsen Czech Republic ohledně velmi zajímavého materiálu – POP Sémiotického průvodce 2018. Sémiotika je věda o způsobech orientace ve světě. Vychází z přesvědčení, že

more

Bylo zvoleno nové vedení asociace POPAI CE

POPAI CENTRAL EUROPE uspořádala 8. 9. 2017 v Plzni valnou hromadu členů asociace, na které proběhly volby zástupců vedení asociace pro další volební období (2017 – 2019). Na základě výsledků voleb se novým prezidentem asociace

more