POPAI CE má poprvé v historii asociace prezidentku

Na valné hromadě, kterou POPAI CENTRAL EUROPE uspořádala 16. 9. 2021 v Uherském Hradišti, byli zvoleni zástupci nového vedení asociace pro období 2021 – 2023.

Poprvé v historii POPAI CE byla zvolena žena –  prezidentka Andrea Vozníková, Research Director agentury InsightLab.  Viceprezidentem se stal Petr Šimek, jednatel agentury WELLEN, který byl v předchozím období prezidentem asociace.

POPAI CE je jedinou asociací z oblasti komunikace u nás, která dosáhla genderové vyrovnanosti ve vedení asociace. Žena – prezidentka je určitě i novinkou v rámci poboček globální Shop!/POPAI,“ zdůraznil Petr Šimek. „Větší zapojení žen v asociaci velmi vítáme, POPAI tak reaguje nejen na aktuální trendy oboru, ale také na celospolečenské téma rovných příležitostí. Nejenže většinu nakupujících tvoří ženy, jsou také více zastoupeny na pozicích brand marketingu značek i retailerů,“ dodal P. Šimek.

S ohledem na vývoj v retailu, kdy se jeho působení stále rozšiřuje o nové oblasti, se POPAI CE chce ještě více otevřít pro další subjekty, které jsou nyní součástí retailu, jako jsou komunikační a výzkumné agentury, firmy v oblasti packagingu, nově i společnosti s omnichannel prodejní strategií a digitálními řešeními.  POPAI CE chce nadále přinášet rozšířenou znalost retailu a nabízet v rámci svých aktivit přidanou hodnotu pro nejrůznější subjekty v našem oboru,“ uvedla Andrea Vozníková, která naváže na vize svého předchůdce.

Dalšími nově zvolenými členy vedení jsou Dana Běloušková (POS Media Česká republika), Lenka Jakešová (Albert Česká republika), Vlasta Vlasáková (Budějovický Budvar), Jiří Hubka (Showdown Displays) a Martin Hasilík (Authentica).

 

Ve vedení asociace budou také pracovat garanti specializovaných sekcí POPAI CE: David Lesch ze společnosti AV MEDIA ve funkci garanta pro sekci Digitální komunikace a Viera Černá, čestná členka POPAI CE, která bude řídit sekci Reklamní předměty.

 

POPAI CENTRAL EUROPE, která patří mezi úspěšně fungující pobočky celosvětové sítě Shop!/POPAI, letos slaví již jednadvacet let působení ve sféře marketingové komunikace v retailu.  Asociace plánuje pokračovat v trendu kontinuálního odborného vzdělávání a výzkumu, nadále se soustředí na maximální využití všech komunikačních kanálů pro pravidelně poskytování informačního servisu pro členy i odbornou veřejnost.

Napomoci by měla také užší spolupráce s dalšími organizacemi z oblasti komunikace. POPAI CE věří, že sdílení v oboru může přispět k lepšímu pochopení potřeb nových zákazníků, zkvalitnění nákupních zážitků a celkovému rozvoji retailu.

Zdroj: POPAI CE, foto: ATOZ

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010