Ocenění POP STAR měsíce června 2021 získala realizace Seventh Generation

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže POP STAR. Vítězem za měsíc červen se stala realizace Seventh Generation, těsně před realizací Captain Morgan a Gordon’s Gin. Na třetím místě se umístila kampaň Mentos.

V červnu bylo přihlášeno 10 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získal vítězství realizace Seventh Generation. Zadavatelem a klientem této realizace byla společnost POS Media, zadavatelem UNILEVER ČR, kreativní agenturou a realizátorem společnost POS Media Kampaň probíhá v období v červnu v řetězci Albert.

Vítězná realizace získala od odborné poroty shodnou celkovou známku 7,67 bodů z maxima 10 bodů.

V kategorii kreativního zpracování získala 7,7 bodů, v celkovém produkčním provedení 7,3 bodu a v potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje 8,0 bodu.

Druhou příčku získala realizace Captain Morgan a Gordon’s Gin, jejíž zadavatelem byla společnost POS Media a klientem byla společnost STOCK Plzeň-Božkov s. r. o. Během června ji mohli zákazníci vidět v řetězci Albert.

Bronzovou příčku, a tedy třetí místo, získala realizace Mentos, jejíž zadavatelem byla společnost POS Media a klientem byla společnost Perfetti Van Melle CZ. Během června ji mohli zákazníci vidět v řetězci Albert.

Všechny červnové soutěžní realizace hodnotila porota v počtu tří osob, jmenovitě:

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Václav Koukolíček – Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka a vydavatelka odborného časopisu Brands&Stories.

Hodnocení vítězné realizace

Výrazné, nepřehlédnutelné, jasně komunikuje produkt i pro ty, kteří neznají značku,“ hodnotí tuto vítěznou realizaci Jirka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti.

Poměrně masivní realizace, ale oceňuji dobré prostorové řešení a možnost zákazníků procházet celou realizací. Působí vzdušně a svěže,“ uvádí Václav Koukolíček ze společnosti TESCO Stores ČR.

Hodnocení všech červnových realizací

Tento měsíc bych zařadil k těm zdařilejším, hodně ho táhly nápojové realizace ale za mne byla nejlepší realizace Seventh Generation, zcela jiný přístup a neotřelé řešení,“ hodnotí Václav Koukolíček.

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Hlavním partnerem je společnost DAGO. s.r.o a SAMSUNG Česká republika. Dalšími partnery jsou společnosti DS Automobiles, MORIS Design, s.r.o., POS Media Czech Republic, s.r.o., Showdown Displays Europe s.r.o., U&SLUNO, a.s. a Xerox Czech Republic, s.r.o. Spolupracujícími subjekty jsou asociace POPAI, HL Display, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Sign invention, RetailCon, CZECH PROMOTION a VŠKK.

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

Šéfredaktor portálu

Email: oupic@mistoprodeje.cz

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner