TZ | Ocenění TOP In store realizace měsíce června 2016 získala kampaň Bohemia Sekt Jahody

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In store realizace měsíce. Za měsíc červen 2016 se vítězem stala realizace Bohemia Sekt Jahody.

V tomto měsíci, kdy proběhlo jubilejní 10. kolo naší odborné soutěže, bylo přihlášeno  6 In storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

Vítězem červnových realizací se stala kampaň Bohemia Sekt Jahody, která probíhala v řetězcích Tesco a Ahold v období 1. 6. 2016 – 28. 6. 2016. Zadavatelem realizace byla společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o. a realizátorem POS Media Czech Republic, s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,23 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela 6,70 bodů, v kritériu celkové produkční provedení 7,2 bodů a nejvíce bodů dosáhla v potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje, neboť získala plných 7,80 bodů.

Červnové realizace hodnotilo opět, jako zatím pokaždé, šest porotců, jmenovitě:

PhDr. Petr Frey, MBA – šéfredaktor portálu Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE, Emil Kováč – Country Manager společnosti POS Media Czech Republic za realizátory, Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA a Isabela Náhlovská ze společnosti Tesco Stores ČR za maloobchodní řetězce.

 

Hodnocení vítězné realizace

„Myslím, že zadavatel musí být spokojen. Výrazný produkt vzbuzující chuť si vložit BS do nákupního košíku. Přestože, předpokládám, není na materiálech žádná nová myšlenka ve srovnání s předchozí kampaní (možná kromě jahody?) stále mě to baví,“ zhodnotil vítěznou realizaci porotce Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic.

Paní docentce Jitce Vysekalové se tato vítězná kampaň také líbila, což potvrdila následujícími slovy: „Tato realizace upoutává soustředěním na produkt, vzbuzuje chuť ochutnat. 

  

Hodnocení všech dubnových realizací

Paní docentka Jitka Vysekalová v hodnocení všech sledovaných červnových realizací uvedla, že všechny realizace mají profesionální slušnou úroveň a osobně ji nejvíce upoutala realizace BOHEMIA SEKT svou silnou vazbou na produkt.

„Všechny červnové kampaně vsadily na volbu osvědčených nosičů a byly kvalitativně srovnatelné,“ uvádí další porotkyně Isabela Náhlovská ze společnosti Tesco Stores ČR. „Ve vzájemném porovnání žádná kampaň výrazně nevybočovala, avšak v rámci své kategorie zákazníky určitě oslovila. Ocenila bych kampaň Míša za sezónní načasování a Bohemia Sekt Jahody za propojení s komplementárním produktem jahod.“

Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic po měsíci opět uvedl nejrozsáhlejší hodnocení všech měsíčních realizací:

„Tento měsíc hodnotím pozitivně v tom, že se zadavatelé rozhodovali pro kampaně s využitím více POS materiálů a jednotlivé komunikace působily uceleně. Navíc zde nebyl nikdo, kdo by nad přípravou kampaně zcela evidentně nepřemýšlel a připravil kampaň, která by postrádala smysl. Vítaným osvěžením přehledu pak je Míša, který vtipně navázal na ATL komunikaci a v instoru představil další (alespoň pro mne nové) prvky a drobné vtípky, které divák z televize nezná. Zaujetí spotřebitele je pak o to větší a efekt se multiplikuje.“

 

Všechny hodnocené realizace jsou opět k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.

 

 

O odborném portálu Místo prodeje.cz

Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, OMG Research, HL Display a společnost Shopper Marketing Prague.

 

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

editor portálu

Email: oupic@smprague.cz

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010