Purina

Efektivní světelné paletové vystavení PURINA

Těsně před začátkem mimořádných opatření vlády ve spojitosti s šířením COVID, agentura CZECH PROMOTION zvítězila ve výběrovém řízení pro společnost NESTLÉ, konkrétně pro divizi Purina Pet Care. Zadání znělo zvýšit vizibilitu propagovaných výrobků a značek,

more