Efektivní světelné paletové vystavení PURINA

Těsně před začátkem mimořádných opatření vlády ve spojitosti s šířením COVID, agentura CZECH PROMOTION zvítězila ve výběrovém řízení pro společnost NESTLÉ, konkrétně pro divizi Purina Pet Care. Zadání znělo zvýšit vizibilitu propagovaných výrobků a značek, zachovat minimální nároky na obsluhu a doplňování zboží a v neposlední řadě také permanetní a robustní provedení. Vystavení též mělo splňovat požadavky na jednoduchou výměnu grafických motivů a koordinovanou komunikaci propagovaných značek v IN-store zároveň s ATL komunikací. Vystavení bylo naplánováno do řetězce Globus, kde je kladen maximální důraz na spolehlivost a trvanlivost umístěných POP.

Jak toto paletové vystavení vznikalo?

Při přípravě řešení odborníci z CZECH PROMOTION museli vzít v potaz striktní požadavky hypermarketu Globus na minimální přesah vystavení oproti paletě. Také museli vyřešit napájení osvětlení celého vystavení v místech, kde hypermarket nemá k dispozici přívod 230 V. Vyřešit tyto dva požadavky nebylo jednoduché a zpočátku agentura neviděla světlo na konci tunelu, protože i ty nejužší světelné systémy mají z podstaty své konstrukce načnou hloubku.

CZECH PROMOTION tedy zvolilo konstrukci z textilních napínacích rámů, kterým interně říkají Chytré rámy. Konstrukce celého vystavení je ze všech stran osvětlená a na vyvýšené šibenici která slouží pro zavěšení snadno odebíratelných samostaně balených packů na Euro ouška, je umístěný osvětlený topper do maxiální možné výšky, kterou hypermarket dovoluje. Tím tato realizace docílila vysoké viditelnosti i na větší vzdálenost, napřiklad i z pohledu od jiných kategorií.

Po velmi tvrdé práci konstrukčního týmu bylo nakonec zvolen nejužší možný profil pro celoplošné osvětlení, který se musel nejdříve sérií testů vyzkoušet, tak aby nedocházelo k nerovnoměrnému osvětlení, vrhání stínů uvnitř umístěných komponentů a zároveň bylo docíleno požadované pevnosti a robustnosti celého vystavení.

Vystavení v hypermarketu Globus v Pardubicích

V této fázi se konstruktéři octli před otázkou, jak přinést světlo tam, kde není k dispozici žádný přívod 230 V. Sice se nabízí bateriové napájení, avšak tento způsob má i v těch nejsofistikovanějších řešeních mnoho nevýhod, jako například krátkou výdrž baterie, složitou manipulaci při její výměně a samotné umístění napájecí baterie. Pomocí konstrukce ve 3D a použití virtuální reality odborníci dospěli ke konstrukčnímu řešení při umístění baterie v podkladové podstavě tak, aby výměna baterií byla jednoduchá a intuitivní.

Nakonec zbývalo už jen vyřešit jaké osvětlení použít a jak sestavit obvod tak, aby vše spolehlivě fungovalo. Po další sérii testů se zjistilo, že osvětlení může mít maximální příkon 10W, tedy aby osvětlení vydrželo svítit alespoň 7-10 dnů. Do samotného elektrického obvodu též musela být zakomponována ochrana baterie před hlubokým vybytím, protože pokud by k tom u došlo baterie by byla trvale poškozena. Konstruktéři také museli klást důraz na minimální hmotnost baterie tak, aby nezatěžovala obchodní managery, kteří ji budou vyměňovat.

Jak toto vystavení splnilo očekávání?

Výsledek předčil očekávání a osvětlené vystavení splňuje požadavky zákazníka a zvyšuje viditelnost a prodeje propagovaného zboží.

Instalaci je možné vidět v celé síti hypermarketů Globus, vyjma Chomutova, od začátku května a vystavení bude na hypermarketech umístěno minimálně po dobu dvou let.

Zdroj: CZECH PROMOTION, foto: NESTLÉ ČESKO

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010