Philips Lighting

Navigace se postupně přesouvá z ulic do retailu

V otevřeném terénu jsou papírové mapy masivně vytlačovány využíváním technologie GPS, ale v uzavřených objektech je ale situace úplně odlišná. Zákazníci se stále  spoléhají na orientační plánky, ačkoliv prostor pro využití navigačního systému v retailu

more