Tesco a Světový fond na ochranu přírody spojují své síly

Ve čtvrtek 29.července byl Earth Overshoot Day, Den překročení kapacity Země, který nám připomíná náš nadměrně konzumní životní styl. Právě v tento den WWF a Tesco oznámily průkopnické partnerství s dlouhodobým cílem podpořit přechod k dostupným a udržitelným možnostem každodenního nakupování v České republice, v Maďarsku a na Slovensku.

V letošním roce připadá Den překročení kapacity Země již na 29. července. Tímto dnem tak lidstvo pro letošek vyčerpalo veškeré přírodní zdroje, které je Země schopna za celý rok obnovit. To znamená, že náš současný způsob života vyžaduje takovou spotřebu, která 1,7násobně překračuje možnosti přírodních zdrojů naši planety1. Všichni proto musíme udělat změnu, abychom zajistili její budoucnost.

Způsob, jakým vyrábíme, distribuujeme a konzumujeme potraviny, je významnou součástí naší ekologické stopy. Potraviny se stávají největším zdrojem emisí skleníkových plynů. 40 % všech vyrobených potravin je vyplýtvána2. Potraviny, které se nikdy nesní, jsou zodpovědné za 8 % globálních emisí skleníkových plynů a výroba potravin je jedním z největších přispěvatelů ztráty biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť. Přibližně 61,5 % přírodních stanovišť ve střední a východní Evropě je ovlivněno zemědělskou výrobou.

Tesco a WWF proto spojily své síly ke zvýšení povědomí o udržitelných stravovacích návycích pro zlepšení zdraví a zmírnění dopadu našich potravin na životní prostředí.

“Náš potravinový systém spoléhá na přírodu, ale příroda má potíže.” Dnes, v Den překročení kapacity Země, chceme zdůraznit skutečnost, že doslova spotřebováváme naši budoucnost – a potraviny, které vyrábíme a konzumujeme, jsou velkou součástí tohoto problému. Proto vítám partnerství WWF se společností Tesco, jedním z předních maloobchodních řetězců v České republice, Maďarsku a na Slovensku, protože podpoří přechod k udržitelným a zároveň dostupným možnostem každodenního nakupování v těchto zemích“, říká Andreas Beckmann, výkonný ředitel WWF pro střední a východní Evropu.

Matt Simister, generální ředitel Tesco pro Střední Evropu, k tomuto partnerství uvedl: „Jsem rád, že můžeme pracovat s odborností a zápalem, které WWF přináší. Sdílíme snahu snížit dopad produkce potravin na planetu a podporovat posun směrem k udržitelnější spotřebě a výrobě. Potraviny jsou základem našeho zdraví a zdraví naší planety a naši zákazníci od nás čekají pomocnou ruku. Naše partnerství s WWF se zaměří na zvyšování povědomí a podporu změn v celém dodavatelském řetězci z farmy na vidličku.

Partnerství Tesco a WWF ve střední Evropě se zaměří na tři klíčové oblasti:

  • Zvyšování povědomí zaměstnanců Tesco o úloze, kterou mohou hrát při snižování dopadu fungování společnosti na životní prostředí a přírodu;

  • Podpora zájmu zákazníků a zvyšování jejich povědomí o každodenní rozhodování o udržitelných potravinách;

  • Spolupráce s dodavateli a partnery za účelem zvyšování povědomí o osvědčených postupech udržitelné výroby a zajištění cenově dostupných možností pro nakupující.

 

Zdroj a foto: Tesco Stores CR

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme