TZ | Ocenění TOP In store realizace měsíce února 2016 získala kampaň Tesco modul Metaxa

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In store realizace měsíce. Za měsíc únor 2016 se vítězem stala realizace Tesco modul Metaxa.

V tomto měsíci se soutěže účastnilo, stejně jako v měsíci minulém, 13 In storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

Vítězem únorových realizací se stala kampaň Tesco modul Metaxa, která probíhala a stále probíhá v řetězci Tesco. Zadavatelem realizace byla společnost REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC a kreativní agenturou, stejně jako realizátorem byla společnost DAGO, s.r.o. Kampaň probíhá v období 29.02.-31.03.2016.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,8 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela 7,80 bodů, v kritériu celkové produkční provedení 7,3 bodů a nejvíce bodů dosáhla v potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje, neboť získala 8,20 bodů.

Únorové realizace hodnotilo šest porotců, jmenovitě:

PhDr. Petr Frey, MBA – šéfredaktor portálu Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE, Emil Kováč – Country Manager společnosti POS Media Czech Republic za realizátory, Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA a Isabela Náhlovská ze společnosti Tesco Stores ČR za maloobchodní řetězce.

 

Hodnocení vítězné realizace

„Dlouhodobý záměr dělat z Metaxy nápoj pro různé příležitosti a způsoby konzumace mi přijde sympatický. V tomto případě mi navíc přijde sympatické vystavení té nejobyčejnější Metaxy. U těch kvalitnějších bych kombinaci s chlebíčky a zákusky považoval za neodpustitelný hřích jdoucí proti skvělé chuti produktu,“ zhodnotil vítěznou realizaci porotce Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic.

Martin Hasilík ze společnosti Authentica k vítězné realizaci dodává: „Zajímavé pojetí a určitě velmi poutavé – prosvícení a celkový rebrand regálu vždy zaujme. Je to super!“

Paní docentce Jitce Vysekalové, prezidentce České marketingové společnosti, se na vítězné kampani nejvíce líbilo spojení produktu s „příběhem“ a jaké její potenciál upoutání pozornosti.

 

Hodnocení všech únorových realizací

Všechny únorové realizace zhodnotil porotce Alexandr Stojčev následovně:

„Kreativci, stratégové a specialisté na instore si zřejmě oproti předchozím měsícům tentokráte vzali volno. Vše zachraňuje Metaxa, která dovolenou nemá a s přípravou si vyhrála a díky tomu pro mne opravdu vyhrála. Někdo by sice mohl namítnout, že pro alkohol se dělá reklama sama, ale s tím nejde souhlasit. I do jiných produktů lze vnuknout emoce, zápal a nadšení a udělat překvapivá řešení, která budou návštěvníky bavit.“

Paní docentka Jitka Vysekalová uvedla, že většina únorových realizací nevybočuje z průměru a k tomu dodává: „Nejvíce mě zaujala Metaxa prezentací produktu – v souvislostech.“

Podle Petra Freye se v únoru nejvýrazněji profilovaly značky Knorr, Monster a Metaxa.

Všechny hodnocené realizace jsou k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.

  

 

O odborném portálu Místo prodeje.cz

Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, OMG Research a společnost Shopper Marketing Prague.

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

editor portálu

Email: oupic@smprague.cz

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010