Jak snížit náklady na merchandising a kontrolu prodejních míst v době COVID-virové?

V rámci omezení volného pohybu (tzv. social distancing) obyvatel došlo a dochází k zásadním změnám spotřebitelského chování a je dnes otázkou, jestli se zákazníci a jejich chování i s ohledem na očekávané ekonomické dopady vrátí do stejné podoby nebo ne. Ať to bude jakkoliv, dlouhodobou výhodu bude mít ten, kdo bude přesně vědět, kde jeho zákazníci nakupují a jaké produkty a vůči tomu flexibilně přizpůsobí i nabídku a vystavení zboží.

Hlavni benefity (nejen) pro Covid situaci: Jak dlouhodobě snižovat náklady?

  • Lepší doplňování strategického zboží:

Chování spotřebitelů se v této době velmi rychle mění a je obtížně předvídatelné. Výrazně se zvýšila velikost nákupních košíků, snížila frekvence nákupu a často se mění preference zboží. Za této situace mohou být prodejní plochy velmi rychle nečekaně vyprázdněné. Díky aplikaci Shelfmonitor mohou maloobchodníci začít strategické zboží naskladňovat “on-demand” za pomoci systému upozornění. Díky real time přehledu nad situací na prodejní ploše získají lepší kontrolu a mohou flexibilně reagovat na potřeby zákazníků.

  • Snížení potřebné obsluhy na prodejně

Díky systému alertů, které v předstihu upozorní obsluhu na rychle se vyprazdňující regály není potřeba strategické položky průběžně kontrolovat. Díky tomu stále obchodník ví, jak se vyvíjí situace na prodejně bez potřeby ji neustále fyzicky kontrolovat. Zaměstnanci se mohou mezitím zaměřit na jiné potřebné činnosti.

  • Úspory za merchandising

Díky vysoké volatilitě a nepředvídatelnosti chování spotřebitelů je dosavadní způsob kontroly vysoce neefektivní. Kontrola prodejního místa v okamžiku, kdy je vše v pořádku, je vyhazování peněz oknem. A naopak nebýt včas tam kde je to potřeba, způsobuje snížení prodejů a ztrátu.

  • Efektivnější využití prodejní plochy

V rychle se měnící době již prodejci nevystačí s jedním fixním planogramem. Využitím real time informací o potřebách zákazníků, vytíženosti a atraktivitě jednotlivých prodejních ploch, může nyní retailer chytře měnit rozmístění zboží. Tím lépe reflektuje aktuální potřeby zákazníků a lépe využije potenciál obchodní plochy v dané lokalitě.

Obchodník umístí každý sortiment tam, kde se nejlépe prodává a přesune sortiment, o který není zájem, na jiné místo. Vytvoří si segmentaci prodejních ploch a prodejen podle potřeb zákazníků a obchodního potenciálu. Tak se může navýšit obchodní výnos z prodejních ploch.

Jak rychle navýšit prodeje?

  • Rozdělení prodejen do segmentů:

Proč mít segmentaci prodejních míst? Ta nejlepší prodejní místa, a to i v rámci prodejny, by měla mít tu největší četnost návštěv a vice versa, tedy ty horší prodejní místa nižší frekvenci.

Základní segmentací je obrat na konkrétní prodejní pozici, a podle toho přizpůsobit frekvenci zásobování a zarovnávání, tyto prodejní místa by měla být vždy zásobena nad 80% zaplněnosti.

  • Zamezit výpadkům zboží:

Zaplnění pod 80 % se podle dat společnostisenselytics ihned projevuje na propadu v prodejích. Dnes nastávají často situace, kdy je prodejní místo zaplněno správně po 95 % času, ale v okamžiku, kdy se nejvíce prodává, dojde k out-of stocku.

Například norský zákazník společnosti se soustředil na kategorii pečivo, které si označil jako strategickou s tím, že nechce být nikdy pod 60 % zaplněností. Výsledkem bylo, že celkový obrat v prodejně stoupl o 3,8 %. (Když je dostupné pečivo, zákazník si koupí i ostatní potraviny).

  • Kontrola jen tam, kde je to potřeba:

Kontrolu prodejních míst v okamžiku, kdy je vše v pořádku je vyhazování peněz oknem. Při dlouhodobém měření se společnosti senselytics podařilo optimalizovat náklady na kontrolu o 17 %, a to vše při navýšení obratu. Prodejci by měli mít svá prodejní místa pod kontrolou stejně jako v onlinu.

  • Nabízet zákazníkům relevantní zboží:

Každé prodejní místo je jiné, ale způsob vystavení zboží dle planogramů bývá dnes aplikován v podstatě stejně – přes celou prodejní síť. V každé síti našla společnost senselytics zhruba čtvrtinu prodejen, kde se prodával výrazně jiný podíl jednotlivých produktů než ve zbytku. A tomu odpovídala i četnost out-of-stocku jednotlivých položek.

V průměru se jevilo jako vše v pořádku, ale chybějící položky se podílejí na propadu obratu na těchto prodejnách až 20 %.

Nový trend? Bezobalové prodeje.

Nový trend, který se dnes objevuje, jsou tzv. bez obalové prodeje. Dnes jsou to většinou malé objemy prodejů, ale je důležité mít na paměti, že tito zákazníci se velmi dobře segmentují a jsou loajální vůči tomuto způsobu prodeje, tedy většinou nehrozí, že odejdou jinam. Plus jsou většinou si ochotni za tyto suroviny připlatit.

Shelfmonitor měří vše online, 24 hodin denně a s automatickými upozorněními na mobil na konkrétní osoby. V současné době společnost senselytics nabízí tří měsíční pilot na 10 prodejních místech za cenu již od 175 tisíc korun.

Ondřej Tomeš , Marketing Director společnosti senselytics s.r.o.

Zdroj a foto: senselytics

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010