Parkoviště jako MÍSTO PRODEJE

Dnešní doba nabízí prostor k objevování nových obchodních příležitostí v oblasti POS. Běžně dostupný prodejní prostor je již segmentován podle mnoha kritérií a postupně vytěžován. Jozef Haládik vidí potenciál pro rozšíření MÍSTA PRODEJE na prostory před vstupem do prodejny řetězce nebo kolem prodejny, na přístupové komunikace či parkoviště. Obvykle tyto prostory nejsou vytěženy, kvůli zdánlivě složité právní a obchodní situaci, zejména složitosti smluvních vztahů v oblasti vlastnictví, nájmu, administrace prostoru, rozdělení příp. výnosů nebo úhrady spojených nákladů. Ale asi se shodneme, že kde vytvoříme koláč s penězi, tam najdeme i jeho konzumenty.

Obvykle si řetězec ve vztahu ke svým pronajímatelům vyhrazuje určitá práva k přidruženým prostorům jako je zákaz konkurence, či právo na propagaci, stanovují si i režimy zásobování a přístupu k prodejním prostorům zákazníky. Proto už existuje jasně definovaný komunikační kanál vedoucí k jednání obvykle s pronajímatelem o užití přidružených prostor řetězcem a nemusíme tedy vytvářet nový komunikační kanál.

Zde se budeme věnovat primárně parkovišti jako prodejnímu prostoru pro umístění a výdej zboží. S ohledem, že potřebujeme přidružit naši aktivitu k činnosti prodejce zboží (řetězce), nemůžeme do prostoru parkoviště začlenit aktivitu prodeje zboží, tj. zúčtování zboží musí probíhat v řetězci. Zůstávají nám tedy dva právní úkony pro parkoviště, a tím je umístění a výdej zboží.

Ale na začátek, proč by nás mělo parkoviště zajímat?

Parkoviště může být levnější prodejní plochou než vnitřní prodejní prostory. Nabízí prostor pro první kontakt a oslovení zákazníka a až pak je následované samotnou prodejnou. Parkoviště již také částečně segmentuje zákazníky na ty, kteří si můžou odvést větší množství zboží. Parkoviště umožňuje přímé naložení zboží do auta.

Kdo bude jednat, s kým a o čem?

Na prvním místě je vše o řetězci.

Řetězec bude vždy zúčtovacím místem, administrátorem vyskladnění a naskladnění zboží a výdejcem zboží. Proto pro něj musí být připravena jasná pravidla, jak si celou věc užívání parkoviště jako prodejního místa představuje reklamní agentura, jaké parametry musí prostor pro umístnění zboží splňovat, jaké personální zabezpečení je zapotřebí a že reklamní agentura bude mít kapacitu řešit administrativně-technická témata spolu se správcem parkoviště.

Z hlediska časové perspektivy je ideální přenechat celé téma parkoviště jako prodejního místa na zadavatele (dodavatele zboží) v rámci jeho ročního jednání s řetězcem, kde se naplánuje rozsah, kapacita a cena prodejních míst a indikují se vhodné prostory pro prodejní místa na parkovištích. Náklady za užívání plochy parkoviště by mohl hradit řetězec, ale i zadavatel (dodavatel zboží), přičemž řetězec dostane zaplacenou svou odměnu, jak je zvyklý, z realizované obratu, za alokovanou personální kapacitu a za dedikovanou plochu.

Reklamní agentura bude nést odpovědnost za vhodný design palety, za správné určení konkrétního místa pro umístnění zboží a za stanovení pravidel jeho užívání řetězcem. Řetězec bude nést odpovědnost za dodržování pravidel, za faktické umístění zboží, výdej zboží a hradit náklady pronajímateli parkoviště. Dodavatel zboží bude nést odpovědnost za vhodný výběr zboží pro umístění na parkoviště, hradit odměnu reklamní agentuře a řetězci.

Umístnění zboží

Umístění v sobě zahrnuje pravidelné denní vyskladnění a naskladnění zboží na předem definovaných a upravených paletách na reklamní agenturou určené konkrétní místo.

Při umístění zboží bude reklamní agentura omezena limity parkoviště, jeho organizací, možným přístupem s paletou a dopravu a požární bezpečnost regulujícími opatřeními. Možný sortiment se proto bude lišit také dle povahy parkoviště venkovní / vnitřní a jeho pravidel. Dokonce zboží může být umístěno i v dočasné stavbě. Ale to vše je poměrně jasně čitelné z výše zmíněných omezení a pravidel vztahující se na užívání parkoviště.

Pro účely stanovení konkrétního místa pro umístění zboží bude muset reklamní agentura ve spolupráci se správcem parkoviště ohraničit disponibilní prostory a stanovit režim jejich užívání. Tyto pravidla pak předá reklamní agentura řetězci, aby s nimi seznámil personál realizující faktické umístění a výdej zboží.

Samozřejmě nemůžeme počítat, že za zboží bude nést odpovědnost správce, či majitel parkoviště, proto bezpečnost zboží bude vyžadovat samostatný režim pro ochranu a kontrolu zboží zajištěnou řetězcem.

Výdej zboží

Výdej zboží je samostatným parametrem, který musí reklamní agentura začlenit do pravidel, která předá řetězci a která personál řetězce bude muset dodržovat. Obvykle bude výdej zboží realizován prostřednictvím potvrzení o vydání zboží formou osvědčení výdeje zboží razítkem na účtence zákazníka s uvedením množství zboží k vydání zaměstnancem řetězce na parkovišti. V některých případech bude muset existovat dodatečný výdejní doklad vydávaný spolu s účtenkou pro účely fyzické inventury činnosti řetězce.

Výše uvedené je ideální variací využití prostoru parkoviště jako prodejního prostoru, ale samozřejmě je možné se posunout směrem k užití parkoviště pouze jako reklamní plochy nebo opačným směrem zřízením sezónní vedlejší prodejny jako dočasné stavby spolu s řádnou pokladnou, skladem a dedikovaným personálem.

O autorovi:

Jozef Haládik je podnikatel a český a slovenský advokát věnující se od roku 2003 obchodnímu a smluvnímu právu se zaměřením na mediální a reklamní právo. Působí také jako pedagog práva na VŠKK.

Zdroj: redakce, foto: Lidl

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010