Portál Místo prodeje.cz nyní uvádí data i o TOP Instore zadavatelích

4132 zobrazení

Od měsíce září odborný portál Místo prodeje.cz poprvé přináší v datech TOP zadavatelů nejen celkový přehled největších zadavatelů reklamy, ale také detailnější zaměření na  zadavatele Instorové reklamy.   

U TOP 10 společností v mediatypu Instore bylo v září 2015 celkově vynaloženo 23,1 mil. Kč. Na první příčce v mediatypu Instore se umístila společnost  Danone  s necelými 11 mil. Kč následovaná s odstupem společností Unilever ČR  s necelými 4 mil. Kč. Třetí místo obsadila společnost Mondelez Czech Republic s 2 mil. Kč.

Instore reklama - září 2015 - graf - small

„Snažíme se návštěvníkům našeho odborného portálu poskytovat stále více informací o marketingu v místě prodeje, ať informačních nebo vzdělávacích,“ říká Petr Frey, šéfredaktor portálu Místo prodeje.cz. „Například nově také pořádáme odbornou soutěž Top in store realizace měsíce, ve které odborná porota hodnotí realizace příslušného měsíce a vybírá z nich tu nejlepší.“

redakce