Ocenění TOP In store realizace měsíce listopadu 2015 získala kampaň Jägermaister

4530 zobrazení

Portál Místo prodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In store realizace měsíce. Za měsíc listopad 2015 se vítězem stala realizace  Jägermaister.

V tomto měsíci, stejně jako v minulém, se soutěže účastnilo 25 In storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

Vítězem listopadových realizací se stala kampaň Jägermaister, která probíhala v řetězcích Albert a Tesco v období 16.11.–13.12.2015. Zadavatelem realizace byla společnost Rémy a realizátorem společnost POS Media Czech Republic.

I tato kampaň, stejně jako předchozí vítězné realizace, využívala na místě prodeje kombinaci více POS médií, konkrétně podlahovou grafiku, shelfstopper a wobbler.

Realizace získala od odborné poroty celkovou známku 8,10 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela 8,00 bodů, v celkovém produkčním provedení 7,80 bodů a nejvíce bodů získala v potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje – 8,50 bodů.

Listopadové realizace hodnotilo stejných šest porotců, jako u realizací v předešlém měsíci, jmenovitě:

PhDr. Petr Frey, MBA – šéfredaktor portálu Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE, Emil Kováč – Country Manager společnosti POS Media Czech Republic za realizátory, Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA a Isabela Náhlovská ze společnosti Tesco Stores ČR za maloobchodní řetězce.

Vítěznou realizaci hodnotí porotce Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic následovně: „Skvělý přenos ATL myšlenky do místa prodeje. Navíc i při využití standardních POS materiálů. Paráda.“

Při srovnání listopadových realizací oproti říjnovým, většina porotců uvádí, že se komunikace v místě prodeje pocitově zlepšila. Alexandr Stojčev dodává: „Přibylo čistěji provedených vizuálů a zvětšily se formáty materiálů. Asi největší posun je v tom, že se zmenšil počet materiálů, které by spotřebitel na obchodě už příště nechtěl vidět. Na druhou stranu zde oproti minulosti chybí jeden zadavatel, který by byl dramaticky lepší než zbytek pole.“

Isabelu Náhlovskou ze společnosti Tesco Stores ČR mimo vítěznou kampaň Jägermeister, o které říká, že je to „zásah do černého“, zaujala především realizace společnosti Unilever Pletené Vánoce, která podle porotkyně přinesla duch blížících se Vánoc.

Všechny hodnocené realizace jsou k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.