Impulzní nákupy v ČR dosahují 87%

Při nákupním rozhodováním na místě prodeje dochází v plných 87% případů k impulsnímu výběru výrobků. Tuto informaci přináší unikátní výzkum nákupního chování v českých supermarketech a hypermarketech Shopper Engagement Study Czech Republic 2015.

Rozsáhlý výzkum Shopper Engagement Study Czech Republic 2015 realizovala asociace POPAI Central Europe ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos. K projektu se připojilo šest partnerů – společností dodávající FCMG výrobky. V České republice se takto velký in store výzkum realizoval poprvé. Asociace POPAI Global pořádá tento typ výzkumu v USA od roku 2009 a dříve se také tento výzkum uskutečnil v Maďarsku.

Výzkum probíhal ve vybraných prodejnách supermarketů a hypermarketů a skládal se ze tří fází:

  • Nejprve před samotným dotazováním byl na prodejně proveden Display audit, který zmapoval všechny způsoby vystavení zboží a zmapování všech POP médií v prodejně, pro celkové posouzení vlivu na spotřebitele při jeho nákupu.
  • Přednákupní rozhovor se spotřebitelem (cca 10 minut) před jeho nákupem,
  • Ponákupní rozhovor a zaznamenáním jeho pokladní účtenky (cca 25 minut).

Celkem bylo ve výzkumu provedeno 3 255 rozhovorů se zákazníky od 18 let věku, analyzovalo se 34 112 produktů a 1 309 POP médií v celkově 12 reprezentativních prodejnách řetězců.

Impulzní nákupy, jak ukázal výzkum, tvoří v České republice celkem 87%, přičemž více v hypermarketech (88%) než v supermarketech (85%).

Jak je vidět z grafů níže, celkově tedy jen 13% nakupujících uskuteční svůj plánovaný nákup ve stejné míře, jak si naplánovali a plných 87% svůj plán změní přímo na místě prodeje.

Tento impulzní nákup můžeme rozdělit na čtyři části:

  • 59% – Plně neplánovaný nákup,
  •   4% – Náhrada značky či produktu oproti plánu (nákup jiné značky než zákazník plánoval před nákupem),
  • 24% – Plánovaný a uskutečněný nákup druhů zboží obecně (například nakupující plánuje nakoupit margarín, ale nestanový přesnou značku a nakoupí např. Ramu),
  • 13% – Plánovaný a uskutečněný nákup konkrétní značky výrobku

Míra nákupního rozhodnutí - grafy

Míra nákupního rozhodnutí až na místě prodeje je skoro stejná pro ženy i muže, i když muži provádějí impulzní nákupy o pár procent častěji než ženy (86% oproti 84% v supermarketech a 91% oproti 88% v hypermarketech). Nejčastěji se o svém nákupu rozhodují až v prodejně mladší lidé (18-34 let, 87%) a také osoby s nejnižším příjmem domácnosti (do 20 000 Kč, 91%).

 

Míra nákupního rozhodnutí - grafy M a Ž

Pokud se podíváme na impulzy k neplánovanému nákupu v místě prodeje, studie uvádí, že nejčastěji si respondent vzpomněl, že koupené zboží potřebuje (39% případů), dále využil akce nebo slevy (23% případů) a zakoupený produkt jej v prodejně zaujal (20% případů). Ve 4% případů nakupující uvedl, že jej ovlivnila osoba, se kterou byl v prodejně a jen 2% nakupujících ovlivnil display reklama na místě prodeje (i když se dá očekávat, že procento bude ve skutečnosti větší, neboť často si nakupující neuvědomuje působení tohoto typu reklamy). 12% z oslovených respondentů výzkumu uvedlo, že netuší, co je k impulznímu nákupu skutečně vedlo.

Impulzy k neplánovanému nákupu - grafyFINAL

Jak můžeme z těchto výsledků nákupního chování vidět, rozhodování o nákupu až na místě prodeje je velmi významné, a proto vhodně zvoleným umístěním zboží a jeho prezentací (obaly, POS a POP média) v místě prodeje se dá velmi výrazně ovlivnit samotný prodej zboží.

Redakce

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme