Reklama v segmentu mléčných výrobků

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled největších zadavatelů v segmentu mléčných výrobků, a to v období leden–září 2021. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V  prvních třech kvartálech roku byla nejsilnějším zadavatelem Savencia.   NA druhém místě se umístila Madeta a na třetím Mlékárna Kunín.

Zdroj: Nielsen Admosphere, foto: