Martin Boček

Optimalizace POP komunikace pomocí sémiotiky

Přinášíme Vám článek Martina Bočka ze společnosti Perfect Crowd a Andrey Vozníkové ze společnosti ACNielsen Czech Republic ohledně velmi zajímavého materiálu – POP Sémiotického průvodce 2018. Sémiotika je věda o způsobech orientace ve světě. Vychází z přesvědčení, že

more

Pravidla funkční HORECA POP komunikace

Přinášíme Vám druhý článek pánů Daniela Jesenského, předsedy POPAI CE a Martina Bočeka z výzkumné společnosti Perfect Crowd, který navazuje na předchozí, který jsme uvedli zde.  POP média hrají pro hotely, restaurace, kavárny, kiosky a podobné

more