Ocenění POP STAR měsíce ledna 2021 10 LET NA DAKARU (BigShock!)

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže POP STAR. Vítězem za první měsíc letošního roku, tedy ta leden se stala realizace 10 LET NA DAKARU (BigShock!)

V tomto měsíci bylo přihlášeno 10 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala vítězství kampaň 10 LET NA DAKARU (BigShock!). Zadavatelem této kampaně, kreativní agenturou a realizátorem byla společnost Sittardia s.r.o., klientem pak společnost Al Namura s.r.o. Toto paletové stání bylo umístěno v období 14-27.1.2021 v řetězcích Globus a Albert.

Vítězná realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,77 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování získala realizace 7,8 bodů, v celkovém produkčním provedení 7,5 bodů a v potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje 8,0 bodu.

Lednové realizace hodnotila porota v počtu čtyř osob. Jmenovitě se jednalo o následující osoby:

JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika mediálních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní komunikace, konzultant pro marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Václav Koukolíček – Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

Hodnocení vítězné realizace

Pozornost upoutá výrazná kombinace barev i souvislost s výročním 10 let Dakaru,“ hodnotí vítěznou realizaci Jirka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti.

Velmi zdařilé paletové vystavení, oceňuji hlavně zakomponování produktů do realizace,“ uvádí Václav Koukolíček ze společnosti TESCO Stores ČR.

BIG SHOCK je dobrým příkladem jak zviditelnit výdaje do sponzoringu,“ uvádí Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic.Mnoho značek „něco“ sponzoruje, ale nedokáže to nijak využít. Zde jde jak o zajímavé propojení značky a sportu, tak o vhodné téma pro komunikaci přínosů energetického nápoje. Viditelnosti kampaně paradoxně pomáhá i COVID a to, že letošní Dakar byl jednou z prvních sportovních akcí, které opravdu proběhly a byl masivně pokryt ze strany televize.“

Hodnocení všech lednových realizací

Vítězem lednových realizací je pro mě s náskokem BIG SHOCK,“ uvádí Petr Majerik. „Kombinace žluté a černé barvy je nepřehlédnutelná a propojení s Dakarem zvyšuje afinitu pro danou cílovou skupinu!“

Velmi zdařilý měsíc, plný povedených realizací, ale jasného vítěze bych tentokrát neměl,“ hodnotí Václav Koukolíček. „Několik realizací bylo nadprůměrných, ale žádná z nich nevyčnívala.

Rád bych upozornil na BIG SHOCK a Hamé,“ říká Alexandr Stojčev. „Jsou to jediné značky, které pro svoji komunikaci využily tento měsíc svých sponzoringových aktivit a neukazují jen logo a produkt ale dávají své komunikaci jasnou myšlenku a budují vztah ke značce.“

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Hlavními partnery je společnost DAGO. s.r.o. Dalšími partnery jsou společnosti Showdown Displays Europe s.r.o. , paketo.one, POS Media, KNOWINSTORE s.r.o. a Nielsen Česká republika. Spolupracujícími subjekty jsou asociace POPAI, HL Display, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Sign invention, RetailCon, CZECH PROMOTION a VŠKK.

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři