Podzimní uzavření prodejen v neděli ukázalo cestu do budoucna

Ačkoliv podzimní uzavření prodejen potravin v neděli působilo vzhledem ke kontextu epidemie nesmyslně, ve finále přineslo i zásadní pozitivum. Chování českých spotřebitelů totiž rozptýlilo jakékoliv obavy ze změn podobného typu. Nedělnímu uzavření prodejen se poměrně lehce přizpůsobili. V obchodech v těchto dnech totiž dělají jen malé nákupy a raději svůj čas tráví s rodinou. Tuto pozitivní zkušenost z podzimu lze po skončení pandemie proto přetavit v omezení prodeje o všech svátcích i nedělích, přibližuje v komentáři předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Z podzimního uzavření prodejen potravin v neděli kvůli epidemii koronaviru lze zpětným pohledem vyvodit dva hlavní závěry. První byla nesmyslnost načasování tohoto opatření vzhledem k celému kontextu tehdejšího stavu. Namísto co největšího rozptýlení davů lidí klidně i na noční hodiny se nakupující naopak koncentrovali do méně dnů v týdnu. Ačkoliv obhájci opatření argumentovali celkovým snížením mobility, naše data ukazují, že čeští spotřebitelé se zejména v době pandemie mnohem více uchylovali k přesunu na nákup vlastním autem namísto hromadné dopravy. Argument o mobilitě je tedy minimálně diskutabilní.

Stát opatření zavedl ve velkém kontrastu s tím, co dělaly zejména sousední země, které naopak prodej v neděli za normálních okolností zakázaný mají. V době pandemie totiž rozšířily otevírací dobu obchodů, aby se nakupující lidé rozprostřeli do nejširšího časového intervalu. Státy tedy buď dočasně povolovaly prodej v neděli, nebo doporučovaly obchodům rozšířit dobu otevření i na noční hodiny. Česko zvolilo opačný přístup.

Pružná reakce spotřebitelů

Druhý – a z našeho pohledu mnohem zásadnější – závěr lze však vyvodit z chování spotřebitelů. Ti se po prvních zhruba dvou víkendech velmi rychle přizpůsobili a nové opatření vzali za své. S odstupem lze tedy říct, že nedělní uzavření prodejen z hlediska spotřebitelského vnímání nezpůsobilo vůbec nic. Tento pozitivní přístup nakupujících tak ukazuje naději do budoucna, která tkví v plošném uzavření prodejen potravin o volných dnech a nedělích, jakmile se dostaneme ze spárů pandemie.

Dosavadní zahraniční praxe, například v Německu, dlouhodobě ukazuje, že takový přístup není žádnou anomálií. Naopak, při srovnání ostatních zemí ze západu je výjimkou spíše přístup Česka a jeho prakticky neomezené otevírací doby obchodů.

Aby se tuzemské prostře

Zdroj a foto: dí mohlo dostat do situace, kdy budou prodejny potravin uzavřené o nedělích, musí tomu předcházet ještě jeden přechodný krok – rozšíření omezení prodeje na všechny svátky. Aktuální legislativní úprava je podivným slepencem, kdy je v jeden svátek otevřeno a ve druhý nikoliv. Ve finále si tak lidé prakticky před každým významným dnem zjišťují, jestli jsou obchody otevřené, nebo ne. Logické je tedy tuto úpravu sjednotit – pokud má být o svátcích zavřeno, tak ať to platí pro všechny. Pokud regulace, tak úplná.

Příslib do budoucna

Finálním logickým krokem by pak bylo rozšíření omezení prodeje na neděle, tak jak je tomu ve vyspělých evropských zemích. Pokud bychom se podívali na statistiky prodejů, o nedělích dosahují pouze jednotek procent. To byl ostatně důvod, proč jsme většinu našich prodejen právě o nedělích už v minulých letech zavřeli. Lidé v tyto dny nakupují zpravidla jen pár jednotlivých a zbytných položek. Velké nákupy naopak realizují před víkendem či v den začínající platnosti nových letákových akcí. V neděli pak tráví svůj čas doma a na výletech s rodinou. Pokud tak činí oni, mělo by to být dopřáno i samotným prodavačkám.

Samozřejmě i v případě nedělních nákupů existují výjimky, kdy objemy překračují celoroční průměr. Takovým příkladem jsou zejména adventní neděle, kdy je zájem o potraviny obecně vyšší, odpovídají tomu i nadprůměrné tržby. U těchto případů lze proto uvažovat do budoucna o výjimkách. Někdo by mohl namítnout, že jsou obsaženy i v současné legislativě. Je ale třeba zdůraznit, že pokud by se omezení nedělního prodeje netýkalo pouze zmíněných adventních nedělí, bylo by takové ustanovení jednoznačně přehlednější než to aktuálně platné. Jakmile tedy nebezpečí pandemie pomine a život se v Česku bude opět vracet do normálu, budeme o postupnou úpravu omezení prodeje potravin směrem k nedělím i s dalšími tradičními obchodníky usilovat.

Zdroj a foto: Družstvo CBA CZ

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner