Účtenka i faktura musí být správně

S blížícím se datem podání daně z příjmů právnických osob připomínáme ve spolupráci s autory aplikace iDoklad základní formality účtenek a faktur.

S vydanými fakturami se podnikatelé setkávají pravidelně, a přesto v nich často chybují. Pravidla ale nejsou nijak složitá. A když máte k ruce šikovný program, který za vás zkontroluje správnost údajů, vystavíte doklad ani ne za minutu. Zopakujte si, které údaje musíte na fakturách uvádět.

Povinné fakturační údaje se liší v závislosti na tom, jestli jste:

Nezbytné minimum, které uvádějí i neplátci DPH

Každá faktura vystavená v ČR musí obsahovat všechny údaje povinné pro neplátce DPH, kam patří:

 • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
 • název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

Neplátci DPH, kteří nevedou účetnictví, sice nemusejí uvádět například datum vystavení faktury nebo částku k úhradě, ale bez těchto údajů faktura ztrácí smysl.

Proto doporučujeme na každou fakturu uvést také nepovinné náležitosti:

 • sdělení, že nejste plátce DPH,
 • údaje o odběrateli (jméno a příjmení / název firmy, fakturační adresu a IČ),
 • slovní a číselné označení dokladu (např. Faktura 20220344),
 • popis zboží nebo služby, za které je faktura vystavena,
 • peněžní sumu – celkově nebo podrobně (cena za měrnou jednotku a označení množství),
 • datum vystavení faktury.

Jestliže tyto údaje na faktury doplníte, usnadníte si případnou kontrolu z finančního úřadu a udržíte si ve fakturách pořádek.

Neplátcům DPH, kteří vedou účetnictví, údajů přibývá

Účetnictví vedou povinně všechny právnické osoby nebo fyzické osoby s příjmy nad 25 milionů korun ročně, případně na základě dobrovolného rozhodnutí.

Vystavená faktura neplátce DPH bez účetnictví musí obsahovat:

 • jméno a příjmení dodavatele (v případě OSVČ),
 • název firmy (u s. r. o.),
 • fakturační adresu (sídlo fyzické osoby nebo firmy),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a podobně),
 • údaj o zápisu včetně oddílu a vložky (u právnických osob),
 • popis zboží nebo služby, za které jste fakturu vystavili,
 • fakturovanou částku (může být uvedená celkově i rozepsaná na měrné jednotky a s označením množství),
 • a datum vystavení faktury.

Plátci DPH to mají nejtěžší

K DPH jste povinni se registrovat, jestliže váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne 1 milion korun.

Ale k plátcovství daně z přidané hodnoty se můžete přihlásit i dobrovolně, třeba pokud pracujete převážně pro plátce DPH nebo fakturuje hlavně firmám z jiných členských zemí EU.

Pokud patříte do této kategorie, nehraje roli, jestli je váš zákazník plátce, nebo neplátce DPH. Údaje, které uvádíte na faktuře, to nijak neovlivní.

Vaše vystavené faktury jsou daňovým dokladem a musíte na ně povinně uvést:

 • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
 • název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.),
 • v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky,
 • daňové identifikační číslo dodavatele (pokud je plátcem DPH i odběratel, tak také DIČ odběratele),
 • datum vystavení faktury,
 • v případě, že se liší od data vystavení dokladu, uveďte den uskutečnění zdanitelného plnění – ve většině případů jde o den dodání zboží nebo služby či přijetí platby,
 • rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného výrobku,
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně – musí být uvedena v českých korunách.

S iDokladem vám fakturace půjde od ruky

Pokud si stále nejste jistí, jak vystavit fakturu, pomůže vám šikovný fakturační nástroj iDoklad. Stačí, když vyplníte údaje o své firmě či živnosti a o ostatní náležitosti dokladů se postarají algoritmy. Už se vám nestane, že by byl vystavený doklad v rozporu s legislativou.

Díky jednoduché aplikaci vám vystavení faktur a jejich rozeslání odběratelům zabere pár minut. Najdete v ní i přehledy o příjmech a výdajích, takže ihned vidíte, jak se vašemu podnikání daří. Vyzkoušejte si iDoklad na 2 měsíce zdarma.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010