Světový den recyklace slaví i nadnárodní řetězce fastfoodu

Zní to jako protimluv? Ne nezbytně. S problematikou nadměrné produkce odpadu se potýkají nejen výrobci rychloobrátkového zboží, ale i řetězce restaurací s rychlým občerstvením. Ze stejného důvodu se však tito giganti mohou rázem stát premianty ve třídění. McDonald’s společně s Institutem cirkulární ekonomiky přináší výsledky analýzy třídění odpadu.

Firmy musí přemýšlet, kde skončí jejich odpad

Zatímco v domácnosti považujeme třídění odpadu za každodenní rutinu, u velkých korporátů se nemusí jednat o samozřejmost. Co se děje s tunami kelímků, víček a příborů, nezřídka halí tajemství. Jako jeden z mála jídelních řetězců zveřejňuje přesná data McDonald’s, který třídí už 21 let. V rámci dlouhodobého projektu pro udržitelnost si nechal vypracovat analýzu odpadového hospodářství od Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (dále jen INCIEN), který zhodnotil jeho efektivitu třídění odpadů. Po konzultaci s INCIEN byla analýza provedena v nejvytíženější restauraci McDonald’s na Václavském náměstí. Analýza bude sloužit jako podklad pro další možná strategická rozhodnutí řetězce, aby ještě více zefektivnil nejen proces třídění odpadů v restauracích, ale i vyhodnocování navazujících kroků v rámci odpadového hospodářství ve spolupráci právě s INCIEN.

„Lidé chodí do McDonald’s jednoduše pro jídlo, které jim chutná. Nechceme na zákazníky přenášet odpovědnost za chování naší společnosti, a tak děláme všechno pro to, aby byl zážitek z návštěvy restaurace pro zákazníky co nejpříjemnější. Také proto za ně třídíme už od roku 2000 odpad,“ říká Jitka Pajurková, ředitelka komunikace a PR pro McDonald’s ČR a SR.

Směsný odpad, strašák firem, obcí i restaurací

Největší část vyhozeného odpadu představuje, dle společnosti Marius Pedersen, která pro McDonald’s zajišťuje svoz odpadů, poměrně nepřekvapivě ten směsný (51 procent). Podle INCIEN se jedná o obvyklý jev, který se dá pozorovat jak ve firmách, tak ve společnosti jako takové (české obce vykazují až 46 procent směsného odpadu). Co ale stojí za pozornost, je fakt, že McDonald’s díky vlastnímu třídění v rámci poboček umožňuje, aby z 51 procent směsného odpadu, za současného stavu české odpadové infrastruktury, bylo 39 % energeticky využito a pouhých 12 % bylo odesláno na skládku.

Data společnosti INCIEN ukazují, že z 56 procent směsného odpadu ve firmách (společnosti, nákupní centra, hotely atd.) na skládce končí drtivá většina (tedy 51 procent celkového odpadu). Obdobně jsou na tom i české obce (ze 49 procent směsného odpadu, míří na skládku 46 % celkového odpadu – viz tabulka).

Smutným faktem zůstává, že kdyby byla vůle, ze směsného odpadu by se dalo vytřídit v průměru více než dvě třetiny.

Ročně se dá ušetřit přes sto tun plastu

Těžko si představit o jaké objemy se pak jedná celosvětově. Proto i relativně malý krok v rámci systémového opatření jedné společnosti znamená úlevu pro planetu. Když zůstaneme u zmiňovaného řetězce McDonald’s v České republice – jen nahrazením plastových brček a kelímků u džusů a shaků papírovými se podařilo ročně zredukovat plastový odpad o 15, 1 tuny (brčka) a 54,3 tuny (kelímky). Zavedením dřevěných příborů se ušetří dalších 38 tun plastového odpadu. Sečteno a podtrženo se díky těmto pravidlům ročně v Česku předejde výrobě 107,4 tun plastu. A to je pro představu věž postavená ze slisovaných balíků plastových lahví bezmála vysoká jako 28 sedmipatrových paneláků.

„Veškeré obaly od zákazníků u nás společnost třídí od roku 2000, obaly od dodavatelů se třídí už od roku 1992. Veškerý biologicky rozložitelný odpad je také zpracováván v kompostárnách nebo bioplynových stanicích. Za rok 2019 bylo 88 % odpadu využito k výrobě energie nebo materiálově recyklováno,“ dodává k analýze Pajurková.

S obaly stále experimentujeme

INCIEN vnímá jako největší úskalí v procesu recyklace lidský faktor, laxnost a nedůslednost zaměstnanců. Prostor pro zlepšení má asi každý, samotný fast foodový řetězec nevyjímaje. Významný potenciál a výzvu do budoucna představují kompozitní obaly, které je potřeba do budoucna nahradit znovupoužitelnými nebo plně recyklovatelnými obaly, což by alespoň částečně pomohlo ztenčit problém u tzv. „take away“.

„Intenzivně pracujeme na řadě opatření nad rámec legislativních změn, směřujících ke snížení naší environmentální stopy. Snažíme se být o krok napřed. V praxi to znamená, že souběžně běží řada projektů zaměřených na celé obalové portfolio, jejichž cílem je kromě eliminace plastů také snižování hmotnosti obalů, to vše při nutnosti zachovat ochranné vlastnosti obalů a využívat materiály z obnovitelných, recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů,“ říká Vít Grec, který se v českém McDonald’s stará o kvalitu surovin i procesů a o udržitelný rozvoj.

McDonald’s k naplnění své vize spolupracuje s partnery (dodavatelé surovin, obalových materiálů, reklamních předmětů atd.) s podobnými hodnotami. Například právě se vyvíjejí alternativy k plastovým víčkům u nápojových kelímků, ať těch na studené či horké nápoje.

„Operujeme s několika variantami, jednou z nich je např. lisovaný papír. Finální podoba vhodná pro nasazení v praxi ale v tuto chvíli ještě není známa,“ doplňuje Grec z McDonald’s.

Rozhodnutí je na každém z nás

Společnost McDonald’s stále rozšiřuje své aktivity nejen spojené s procesem recyklace, ale s celkovým tématem udržitelnosti, který posouvá stále kupředu. „Není to jen Světový den recyklace, který nám připomíná důležitost našeho přístupu, aktuálně chystáme projekt, kterým chceme náš přístup a celé téma ještě více podpořit,” dodává Jitka Pajurková.

Je třeba zmínit, že do velké míry záleží na rozhodnutí každého z nás. Naše volba se totiž stává hybatelem nejen podstatných legislativních ale i korporátních změn. Recyklační průmysl hraje klíčovou roli budoucnosti Země. Mezinárodní den recyklace se snaží alespoň jednou ročně zviditelnit potřebu chránit šest primárních zdrojů (vodu, vzduch, ropu, zemní plyn, uhlí a minerály) a zároveň hledat cesty, jak zužitkovat a vytěžit zdroj nový, čímž je právě odpad.

Zdroj a foto: McDonald´s

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010