Růst mezd zpomaluje, nejvíce si letos polepšili pracovníci na nejnižších pozicích

1372 zobrazení

Výsledky rozsáhlého průzkumu, který mapuje aktuální finanční ohodnocení stovek pracovních pozic v 8 oborech a 13 regionech České republiky, zveřejnila personální agentura Grafton Recruitment. Jednoznačně z něj vyplývá, že kvůli nedostatku zaměstnanců a konkurenčnímu boji mezi zaměstnavateli dále přetrvává tlak na zvyšování mezd. Oproti předchozím letům však tempo růstu zpomaluje. Nejvyšší meziroční přírůstky mezd byly zaznamenány u nejnižších pozic, a to napříč obory.

„V posledních třech letech se tempo růstu průměrné mzdy zvýšilo ze 4,2 % v roce 2016, na 7,0 % v roce 2017, respektive 8,1 % v roce 2018. Pro rok 2019 očekáváme změnu trendu, nicméně stále půjde o výrazný nárůst v rozmezí 7-8 %,“ říká Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton Recruitment, s tím, že nejvyšší meziroční přírůstky mezd byly zaznamenány u nejnižších pozic, bez ohledu na obor či region. Například skladníkovi v Ústeckém kraji se nástupní mzda zvedla o 7 000 Kč hrubého měsíčně, svářeči v Praze si zase polepšili až o 9 000 Kč.

Rok 2019 se nese ve znamení očekávaného zpomalení růstu HDP, které je způsobeno především vyčerpaným pracovním trhem a předpokládaným poklesem českého exportu na klíčové zahraniční trhy. To může v příštím roce negativně ovlivnit dlouhodobé plány českých firem. Někteří zaměstnavatelé už dokonce začínají hovořit o možnosti budoucího snižování výroby a s tím souvisejícím propouštěním. „Spolu s pokračující automatizací a digitalizací to přispěje ke zmírnění přetlaku na trhu práce, což se projeví i snížením tlaku na růst mezd,“ vysvětluje Martin Ježek.

Nejvíce zaměstnavatelům chybí lidé na řemeslnické a dělnické pozice a dále v technických oborech a informačních technologiích. Složitou situaci na českém trhu práce řeší firmy zejména náborem zaměstnanců ze zahraničí. Jde přitom nejen o pracovníky z členských států Evropské unie, ale i ze zemí mimo EU, například z Ukrajiny, Srbska či Filipín. „Poptávka po zaměstnancích z ciziny bude pokračovat i v roce 2020. Zájem bude v prvé řadě o kvalifikované pracovníky do výroby a do stavebnictví, očekáváme však také růst počtu cizinců na pozicích bílých límečků, zejména v IT,“ komentuje Martin Ježek.

Výroba: firmy automatizují provozy, protože nemají lidi
Největší nedostatek pracovníků pociťují firmy v oblasti průmyslové výroby. Mezi nejžádanější pozice patří operátoři výroby a skladníci s oprávněním k řízení vysokozdvižného vozíku pro manipulaci se zbožím, do popředí se dostává také obor elektro. Kvůli nedostatku lidí mezi sebou firmy doslova bojují o kvalitní zaměstnance. Kdo chce obstát, musí přicházet s novými benefity nebo lidi motivovat vyšší mzdou.

Zároveň se prodlužuje doba, kterou firmy potřebují k získání potřebných lidí, a často dochází i ke snižování požadavků na kvalifikaci či dovednosti zaměstnanců. Nedostatek pracovníků řada firem řeší i investicemi do robotizace a automatizace. Díky tomu se postupně mění charakter lidské práce a vznikají nové pracovní pozice, které vyžadují jiné znalosti a dovednosti. S tím souvisí i potřeba rekvalifikace a vzdělávání pracovníků.

Nákup a logistika: největší hlad po lidech hlásí střední Čechy
Odvětví nákupu a logistiky zažívá v České republice velký rozmach. Je to dáno nejen zdejší silnou a stabilní ekonomikou a rozvojem internetového obchodování, ale i strategickou polohou země v rámci Evropy. Asi největší hlad je v současnosti po skladnících a koordinátorech přepravy, velký zájem je i o specialisty zákaznického servisu. Největší nedostatek lidí hlásí střední Čechy, a to zejména proto, že značný podíl logistických center se nachází v okolí Prahy.

Obchod a marketing: místo zkušeností alespoň měkké kompetence a jazyky
V oblasti obchodu a marketingu dále přetrvává preference společností zaměstnávat zkušené odborníky s praxí v oboru. V případě juniorských obchodních rolí jsou však zaměstnavatelé stále častěji ochotni otevřít výběrové řízení i lidem bez předchozích zkušeností z obchodu – pokud ovšem mají měkké dovednosti a ovládají cizí jazyky. Přetrvávajícím trendem je i navyšování fixních mezd napříč všemi pozicemi. Zejména u obchodních pozic je velmi důležitou součástí platu variabilní složka, která může tvořit až dvojnásobek fixního příjmu.

V oblasti marketingu je v současné době fenoménem růst počtu pozic přímo spojených s digitalizací a využíváním nových marketingových kanálů. Již více než 30 % společností využívá ke své propagaci sociální sítě, přičemž se nejedná pouze o mezinárodní koncerny, jak bylo zvykem dříve. Nehledají se ovšem pouze kreativci a specialisté na strategii a práci se sociálními sítěmi, ale také analytici a manažeři, jejichž úkolem je řízení a hlídání specializovaných dodavatelů v oblasti online řešení.

O Mzdovém průzkumu Grafton Recruitment
Průzkum Grafton Recruitment byl realizován v České republice v průběhu 1. čtvrtletí roku 2018 ve všech 14 pobočkách společnosti. Prezentovaná data vycházejí zejména z nástupních mezd uchazečů, kterým Grafton Recruitment zprostředkoval zaměstnání, a dále z poptávek firem o vyhledání zaměstnanců. Celkem personální agentura Grafton Recruitment pomohla v roce 2017 získat zaměstnání na hlavní pracovní poměr (HPP) 2.607 lidem. Jejich počet meziročně vzrostl téměř o 10 %. Vedle toho agentura zprostředkovala práci 8.803 pracovníkům formou agenturního zaměstnávání.

Zdroj: Grafton Recruitment, foto: Kaufland