Unilever oznamuje nové ambiciózní závazky pro svět bez odpadu

Unilever, majitel světoznámých značek jako Dove, Rexona, Algida, Ben & Jerry’s, Lipton, Hellmann’s, Coccolino či Domestos, představil nové ambiciózní závazky v oblasti redukce plastu – chce snížit plastový odpad a dokáže pomoci vytvořit cirkulární ekonomiku pro plasty.

Unilever potvrdil, že do roku 2025:

  • omezí používání panenského plastu na polovinu snížením absolutního použití plastových obalů o více než 100 000 tun a urychlením používání recyklovaných plastů;
  • pomůže sesbírat a zpracovávat více plastových obalů, než prodává.

Díky tomuto závazku se Unilever stane první významnou světovou společností, vyrábějící rychloobrátkové zboží, která se zavázala k absolutnímu snížení plastů ve svém portfoliu.

Unilever je již na cestě ke splnění svých stávajících závazků zajistit, aby všechny jeho plastové obaly byly do roku 2025 opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné a aby do roku 2025 bylo v jeho obalech použito alespoň 25 % recyklovaných plastů.

Alan Jope, generální ředitel společnosti Unilever, řekl: „Plast má své místo, ale tímto místem není životní prostředí. Plastový odpad můžeme eliminovat pouze rychlým jednáním a radikálními kroky ve všech bodech životního cyklu plastu. Naším výchozím bodem musí být nejprve snížení množství plastů, které v souhrnu používáme, a poté se ujistit, že to, co už používáme, pochází z recyklovaných zdrojů. Zavazujeme se také zajistit, aby všechny naše plastové obaly byly znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. To vyžaduje zásadní přehodnocení našeho přístupu k obalům a výrobkům naší firmy. Vyžaduje to, abychom představili nové a inovativní obalové materiály a rozšířili nové obchodní modely, jako jsou formáty opětovného použití a opětovného naplnění, to vše s bezprecedentní rychlostí a intenzitou.“

Závazek společnosti Unilever vyžaduje, aby společnost do roku 2025 pomohla sesbírat a zpracovat přibližně 600 000 tun plastů ročně. Dokážeme to realizovat prostřednictvím investic a partnerství, zlepšujících infrastrukturu nakládání s odpady v mnoha zemích, v nichž společnost Unilever působí.

Alan Jope dodal: „Naše vize je svět, ve kterém všichni pracují společně, aby zajistili, že plasty zůstanou v ekonomice a mimo životní prostředí. Náš plast je naší odpovědností, a proto jsme odhodláni získávat zpět více, než prodáváme, jako součást naší snahy o cirkulární ekonomiku. Máme před sebou náročný, ale smysluplný úkol, který pomůže zvýšit celosvětovou poptávku po recyklovaném plastu.

Ellen MacArthur, zakladatelka nadace Ellen MacArthur Foundation, uvedla: „Oznámení společnosti Unilever znamená zásadní krok k vytvoření cirkulární ekonomiky pro plasty. Odstraněním zbytečných obalů prostřednictvím inovací, jako je doplňování, opětovné použití a koncentrace, a zvyšováním používání recyklovaného plastu Unilever demonstruje, jak se byznys může odklonit od čistých plastů. Naléháme na ostatní, aby se inspirovali závazkem a přístupem Unileveru, neboť všichni společně můžeme eliminovat plasty, které nepotřebujeme, a dále inovovat. Díky tomu nakonec vybudujeme ekonomický systém, kde se plastové obaly nikdy nestanou odpadem.“

Nové globální závazky v oblasti cirkulární ekonomiky platí také pro pobočku společnosti Unilever v České a Slovenské republice.

Chceme i u nás posilovat partnerství a napomoci k tomu, aby co nejvíce plastu kolovalo v uzavřené smyčce a nekončilo na skládkách. Už nyní budujeme užší spolupráci se společností EKO-KOM, která v Česku provozuje systém sběru a recyklace obalových materiálů, a spouštíme několik dalších projektů s našimi lokálními partnery. Měly by vést k podpoře zvýšení procenta recyklace obalů a k vyššímu využití recyklátu v obalech,“ upřesňuje dopad nových závazků společnosti i na jednotlivých trzích Michaela Franeková, generální ředitelka společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.

Od roku 2017 Unilever transformuje svůj přístup k plastovým obalům jako součást strategie „Less Plastic, Better Plastic, No Plastic“.

V rámci pilíře „Less Plastic“ Unilever zkoumá nové formáty obalů a dodávky produktů spotřebitelům – včetně koncentrátů, jako je například nový Cif Eco-refill, který eliminuje 75 % plastu, a doplňovací čerpací stanice pro šampony a prací prostředky, které jsou rozmístěny v obchodech, na univerzitách a mobilních prodejních automatech v jihovýchodní Asii.

Pilíř „Better Plastic“ vedl k průkopnickým inovacím, jako je nový detekovatelný pigment, který používají značka Axe (Lynx) a TRESemmé, díky kterému je černý plast recyklovatelný, protože jej nyní skenery v recyklačních zařízeních rozpoznají a vytřídí, a „festivalová láhev“ Lipton, vyrobená ze 100% recyklovaného plastu, jež se do systému vrací nazpět díky zálohování.

Unilever ve třetím pilíři „No Plastic“ přinesl na trh inovace, včetně šamponových kostek, doplňovatelných tablet zubní pasty, deodorantových tyčinek v kartonu a bambusových zubních kartáčků. Také je zapojen do projektu Loop, který zkoumá nové způsoby dodávání a sběru opakovaně použitelných produktů přímo z domovů spotřebitelů.

K tomuto oznámení zveřejnila společnost Unilever na svém webu video, které se věnuje problematice plastů v oceánech, a zavázala se k zásadnímu úkolu: „udělat modrou planetu znovu modrou“.

Zdroj a foto: Unilever

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři