Povědomí o českých fastfoodech v regionech roste, potvrzuje to nový průzkum Bageterie Boulevard

Českou značku rychlého občerstvení Bageterii Boulevard zná v regionech 8 lidí z 10. Největší povědomí o značce mají obyvatelé Plzně a Hradce Králové. Nejloajálnější jsou v Mladé Boleslavi nebo v Liberci. Nejen to vychází z průzkumu Bageterie Boulevard, která na jeho základě aktuálně zhodnotila své postavení na trhu a povědomí o značce jako takové. Z celkové studie vychází, že obyvatelé mimo hlavní město český řetězec intenzivně vnímají a jejich loajalita se za poslední roky zvyšuje. Odpovídá to i stále rostoucí expanzi, kterou Bageterie v posledních letech zahájila.  V současnosti provozuje 42 restaurací, z toho 20 v regionech.

Bageterie Boulevard se v průzkumu zaměřila na ukazatele, jako je spontánní znalost, podpořená znalost značky či loajalita zákazníků měřená pomocí tzv. Net promoter score (NPS). Největší spontánní znalost Bageterie Boulevard je přitom v Plzni, téměř 19,5 % dotázaných značku zná. „Vysvětlujeme si to zejména tím, že jsou provozovny v rámci Plzně dobře umístěné a také je to město v dobré dojezdové vzdálenosti od Prahy. Stejný vzorec pozorujeme i u restaurací v Hradci Králové nebo Ústí nad Labem, kde je Bageterie Boulevard přímo naproti vlakovému nádraží,“ objasnil Marek Picek, Marketing manager Bageterie Boulevard. Průměrná spontánní znalost za všechny zkoumané regiony je pak 10,6 %, podpořená znalost téměř 80 %.

Vysoká znalost značky však nezajišťuje i loajalitu zákazníků. Zatímco v případě znalosti značky byla Plzeň na předních příčkách statistiky, v rámci ukazatele loajality skončila na opačné straně spektra. „Je to bohužel dáno špatnou zákaznickou zkušeností z některých provozoven v této lokalitě, kterou řešíme. Samozřejmě tyto výsledky ovlivní naši strategii pro jednotlivé regiony a provozovny a do budoucna zde máme v plánu zavést i měření krátkodobé NPS,“ dodává Marek Picek. Z tohoto měření také vyplynulo, že největší loajálnost zákazníků má Bageterie Boulevard v Mladé Boleslavi (66 %), ale také v Hradci Králové (37 %) nebo Liberci (28 %). Ve srovnání značky s hlavními zahraničními řetězci má Bageterie Boulevard nejsilnější základnu vracejících se „fanoušků“.

Kromě toho výsledky regionálního průzkumu ukázaly, že Bageterie je značka tzv. „druhé volby“. To je dáno především situací na tuzemském fastfoodovém trhu, který ovládají tři nadnárodní řetězce a Bageterie je tak pro zákazníky první možnou alternativou k těmto mezinárodním značkám. „Český trh restaurací s rychlým občerstvením je pořád pohlcen zahraničními fastfoodovými giganty. My však už nyní zjišťujeme, že zákazník začíná měnit svůj postoj a hledá cesty kvalitnějšího a často zdravějšího stravování v tomto segmentu. Navíc nám průzkum potvrdil, že naše expanze do regionů je vnímána pozitivně, a i díky tomuto šetření budeme hledat další zajímavé lokace pro otevření nových restaurací. Letos bychom chtěli otevřít 10 nových poboček v regionech,“ uzavírá Marek Picek, Marketing manager Bagaterie Boulevard.

V dotazníkovém šetření bylo osloveno 62 % žen a 38 % mužů, nejvíce zastoupená byla kategorie mezi 20 a 30 lety, a to téměř 39 %, 31 % dotázaných bylo ve věkové kategorii 15 až 20 let. Nejméně oslovených bylo nad 50 let, pouhá 2 %. Procentuální zastoupení bylo přitom vybráno tak, aby odpovídalo rozložení zákaznické základny Bageterie Boulevard.

Zdroj a foto:   Bageterie Boulevard

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010