Penny nabízí Velkému Beranovu za sklad 8 milionů korun

PENNY chce nedaleko Velkého Beranova na Jihlavsku postavit nové logistické centrum. V roce 2018 se občané obce v referendu postavili proti výstavbě tohoto objektu. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání ve středu 8. září rozhodlo o vypsání nového referenda, které se uskuteční společně s volbami do Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021.

„Předchozí referendum se konalo současně s volbami do obecního zastupitelstva 5. a 6. října 2018. Ze 64  % občanů, kteří v něm hlasovali, bylo proti stavbě 40  % a pro výstavbu 24 %,“ konstatuje Milan Pulicar, starosta Velkého Beranova, a dodává: „Za poslední tři roky se situace výrazně změnila. Zejména byl postaven obchvat obce, a také poslední rok s covidem značně změnil ekonomickou situaci. Rozhodli jsme se proto dát lidem možnost se znovu k záměru výstavby vyjádřit.“ PENNY tuto příležitost znovu otevřít téma výstavby logistického centra u obce uvítalo. „Respektujeme rozhodnutí lidí ve Velké Beranově, ale podle nás je situace zcela jiná než před třemi roky. Jsme rádi, že budou mít lidé možnost se znovu zamyslet a vyjádřit k tomu, co jim nabízíme. Chceme v dnešní nejisté době nabídnout lidem jistotu dobře placené práce doslova za humny a silného partnera obci i jejím obyvatelům do dalších let,“ okomentoval rozhodnutí o vypsání nového referenda Radek Hovorka, jednatel společnosti.

PENNY nabízí obci v případě kladného rozhodnutí o výstavbě skladu jednorázový příspěvek 8 000 000 korun na projekty, o nichž si rozhodne sama obec a její obyvatelé, a nabízí současně pomoc s jejich realizací. Dále by to znamenalo každoroční příspěvky místním sdružením, spolkům a sportovním klubům, například pro SDH i TJ Velký Beranov ve výši 200 000 korun ročně. Každoročně by PENNY přispívalo do obecního rozpočtu platbou daně z nemovitosti ve výši přes 500 000 korun. „Nejde jen o finanční příspěvky. Jsme připraveni s obcí spolupracovat i v řadě dalších oblastí. Obyvatelé například volají po nové lávce přes obchvat, kde můžeme z naší pozice pomoci při jednání s příslušnými úřady. Jsme také připraveni hledat možnosti spolupráce při zimní údržbě komunikací v okolí obce, spolupracovat při výsadbě zeleně a údržbě či rozvoji veřejných prostranství v obci, chceme společně pořádat sportovní a dětské dny a podporovat společenské akce v obci, a tak dále,“ popisuje možnosti další spolupráce Radek Hovorka.

Zdroj a foto: PENNY MARKET