Nákup sortimentu na opalování v lékárnách

Letní měsíce má většina z nás spojených s dovolenou a tudíž pobytem u moře, na horách nebo v přírodě. Kdykoliv je ale člověk venku, je jeho pokožka vystavována slunečnímu záření. Správná péče o pokožku pak zabraňuje jejímu spálení, ale i předčasnému stárnutí. A jak je na tom česká populace, co se týče užívání opalovacího sortimentu?

Z nového průzkumu společnosti Nielsen a Atoz, který byl realizován v dubnu 2019, vyplývá, že přípravky na opalování a po opalování nakupuje 84 % osob starších 14 let. Opalovací sortiment obecně více nakupují ženy (92 %) a lidé do 44 let. Nákup těchto přípravků roste i s úrovní dosaženého vzdělání.

OPALOVACÍ SORTIMENT NAKUPUJEME HLAVNĚ V DROGERIÍCH

Nejčastějšími nákupními kanály přípravků na opalování a po opalování jsou drogérie (59 %), častěji využívané ženami a osobami ve věku 15 – 34 let. Druhým nejčastějším prodejním místem jsou pak supermarkety a hypermarkety (29 %), preferované spíše muži, mladší generací do 34 let a také středoškoláky. Pětina osob nakupuje tyto produkty v kamenných lékárnách. V tomto případě jde častěji o střední generaci ve věku 35 – 44 let a obyvatele velkých měst. Internetové lékárny, stejně tak jako různé internetové obchody, shodně k nákupu opalovacího sortimentu využívá 8 % populace. Tento způsob nákupu preferují častěji nejmladší lidé do 34 let, ale také respondenti s nejvyšším vzděláním.

LÉKÁRNY VYHLEDÁVÁME, KDYŽ POTŘEBUJEME KONZULTACI. 7 % ČECHŮ NEVÍ, ŽE OPALOVACÍ PŘÍPRAVKY LZE KOUPIT I V LÉKÁRNĚ

Lidé nakupují opalovací sortiment v klasické kamenné lékárně zejména z důvodu možné odborné konzultace a rady (50 %) nebo proto, že považují přípravky nakoupené v lékárně za kvalitnější (30 %). Z dalších důvodů lze uvést: vlastnictví věrnostní kartičky lékárny (24 %), zvyk (24 %), blízkost lékárny u místa bydliště nebo zaměstnání (20 %), nákup opalovacího sortimentu zejména pro děti (18 %), spojení nákupu opalovacích přípravků s jiným nákupem v lékárně nebo vyzvednutím si léku na předpis (16 %) či dostupnost daného zboží pouze v lékárně (12 %). Desetinu respondentů motivuje i široký výběr produktů a dobré ceny.

Barbora Večerková, vedoucí zdravotnického výzkumu Nielsen, také vysvětluje, proč lidé opalovací sortiment v kamenných lékárnách nenakupují: „Je to jednak zvyk kupovat dané produkty přes jiné nákupní kanály (38 %), ale také pocit, že nákup přípravků na opalování a po opalování v lékárně je zbytečný (23 %). Pro část zákazníků je bariérou i vyšší cena prodávaného zboží (35 %), případně skutečnost, že zboží si nelze prohlédnout (9 %), menší výběr produktů (9 %) a nižší frekvence různých bonusových a slevových akcí na daný sortiment (8 %). Zajímavostí je, že 7 % osob vůbec netuší, že opalovací přípravky se v lékárně prodávají.“

Když už nakupujeme v lékárně, většina z nás (83 %) nakupuje přípravky pro sebe. Více než polovina (55 %) pak zajišťuje nákupy pro své děti nebo vnoučata, 40 % respondentů pak pro svého partnera či partnerku a 7 % pro své rodiče či prarodiče.

KDY PŘÍPRAVKY NA OPALOVÁNÍ A PO OPALOVÁNÍ POUŽÍVÁME?

„15 % dotázaných opalovací přípravky vůbec nepoužívá. Jedná se častěji o muže, osoby starší 45 let a také respondenty s nižším stupněm vzdělání“, uvádí Barbora Večerková. Pokud lidé opalovací sortiment používají, pak nejčastěji při pobytu u moře (56 %), u vody (kromě moře) – 51 %, v přírodě či na zahradě (46 %), na horách (25 %) a při cestování (26 %). Pouze 8 % osob aplikuje opalovací přípravky i v běžném životě např. ve městě při cestě do práce. V tomto případě se častěji jedná o ženy, nejmladší generaci do 34 let, osoby s nejvyšším vzděláním a obyvatele největších měst.

O PRŮZKUMU

Průzkum byl realizován společností Nielsen ve spolupráci s firmou ATOZ metodikou internetového dotazování v rámci Českého národního panelu, a to na vzorku reprezentativní internetové populace ve věku od 15 let. Celkem bylo uskutečněno 514 rozhovorů. Terénní část průzkumu se uskutečnila v období od 10. do 17. dubna 2019.

Zdroj: Nielsen, foto: pixabay.com

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner