Jsou Vánoce svátkem stresu?

Ženy pociťují v období Vánoc více stresu než muži a přály by si větší podporu. Pocit stresu převládá v Německu, Velké Británii, Rakousku, Irsku, ale i v Česku, kde jsou Vánoce stresující téměř pro 70 % dotázaných žen. Na téma „Vánoce“ odpovídalo ve studii společnosti Nielsen ve 26 zemích celkem 20800 respondentů. 

Co Vas o Vanocich stresuje - zeme

Dny se krátí, teploty klesají a pomalu přichází vánoční atmosféra – a s ní také spousta povinností: pečení, nákupy, výzdoba, balení dárků, zdobení vánočního stromku. Kdo má všechny přípravy na starosti a jak stresující nachystání té pravé vánoční atmosféry opravdu je? Těmito otázkami a mnoha dalšími se zabývala mezinárodní studie na téma Vánoce, již si u společnosti Nielsen objednal Lidl.

Studie se zúčastnilo 20 800 respondentů ve 26 evropských zemích a v USA. V České republice Nielsen oslovil cekem 600 osob.

Vánoce jsou jedním z nejdůležitějších svátků v roce a pro všechny znamenají velmi emotivní období. Jako mezinárodní obchodní řetězec, jenž je aktivní ve 30 zemích, jsme si proto letos položili otázku, jak vlastně naši zákazníci Vánoce slaví. Co je pro ně důležité? Co je stresuje? A v čem by uvítali pomoc? My samozřejmě chceme s naší nabídkou přispět k tomu, aby se jim Vánoce opravdu vydařily,” okomentovala mezinárodní studii mluvčí společnosti Lidl ČR, Zuzana Holá.

Studie jasně ukázala, že Vánoce znamenají pro všechny čas strávený se svými nejbližšími, dobré jídlo a dárky – nezávisle na zemi, ve které žijí. Anketa také potvrdila to, co mnozí určitě tuší:

Přípravy a plánování Vánoc jsou ve všech zemích stále převážně v ženských rukou. 66 % dotázaných žen vypovědělo, že organizuje vánoční oslavy, 75 % žen nakupuje dárky a o vánoční výzdobu se stará dokonce 78 % oslovených žen. To má za přímý následek stres, který ženy v období Vánoc pociťují mnohem více než jejich partneři. 46 % žen, ale jen 37 % mužů vypovědělo, že Vánoce  pro ně znamenají stres.

 Ženy se téměř vždy více stresují, aby se Vánoce povedly. Díky tomu se před Vánocemi cítí často přetížené. Ale tento pocit stresu je v jednotlivých zemích velmi rozdílný. Například Německo, Velká Británie, USA, Rakousko a Irsko se s 55 % pohybují nad mezinárodním průměrem, který je 43 %. I ve Švédsku, Dánsku a Finsku vnímá 53 %, na Slovensku 59 % a v České republice dokonce 67 % dotázaných předvánoční čas jako velmi náročný. Naproti tomu v jihovýchodní Evropě přistupují ženy k Vánocům výrazně uvolněněji – pocit stresu vyvolávají pouze u 28 % dotázaných.

 

Mezinárodní studie rozdělila země podle vnímání Vánoc do šesti skupin:

  1. skupina – Česká republika, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Litva

Výsledky jsou velmi rozdílné: Zatímco polovina žen v Česku, v Litvě a na Slovensku by uvítala více pomoci a pohody, má 65 % polských, 60 % slovenských a 66 % litevských žen zároveň pocit pravých Vánoc pouze tehdy, když vše samy zařídí. Vánoční přípravy jsou vnímány jako stresující především na Slovensku a ve Slovinsku, práce navíc a málo času zatěžuje přibližně polovinu dotázaných v Česku, v Polsku a na Slovensku, v Litvě je to zase nakupování dárků.

Studie - Co znamenají Vánoce v ČR - graf

Studie - Co znamenají Vánoce - země - graf

  1. skupina – Německo, Velká Británie, Irsko, USA

Aby měly ženy v Německu, Velké Británii, Irsku a v USA ten pravý pocit Vánoc, musí vše zorganizovat samy. Na druhou stranu si ale přejí Vánoce pohodovější – nejvíce v USA a Velké Británii, tyto země se s 68 % pohybují o 10 procentních bodů nad průměrem. Jen v USA si ale ženy opravdu přejí více pomoci. Polovina všech dotázaných v Německu (celkem 52 %) a 42 % dotázaných v Británii považuje za stresující především vánoční přípravy. Ve Velké Británii i v USA mnohé zatěžuje i finanční stránka Vánoc.

  1. skupina – Belgie, Francie, Nizozemsko, Rakousko, Švýcarsko

Dotázaní v těchto zemích slaví rádi u rodičů nebo příbuzných, takže na  přípravě se podílí více lidí. Ženy si zde většinou nepřejí větší podporu, ale trochu více pohody by ani v těchto pěti zemích žádná žena neodmítla. Především Francouzky (téměr 60 %) mají ale tajné přání slavit Vánoce jinak, než jak jsou všichni zvyklí. A zatímco v Nizozemsku způsobuje 55 % dotázaných stres především příprava Vánoc, hraje v Rakousku a ve Švýcarsku roli i tlak, aby rodina byla spokojená, a shánění dárků. V Belgii zase vnímají lidé jako nejnáročnější to, že Vánoce pro ně znamenají práci navíc – 40 % dotázaných, což je o 11 procentních bodů nad mezinárodním průměrem.

 

4.skupina – Itálie, Portugalsko, Španělsko

V jižní Evropě slaví celá rodina pohromadě, takže na přípravách se podílejí rodiče, partneři a příbuzní. Italky a Portugalky však organizaci nerady dávají z rukou. Ve Španělsku a v Itálii si přibližně 50 % žen dovede představit trochu více pomoci při přípravách. A i jiný způsob oslav by lákal 60 % Jihoevropanek. Jako nejvíce stresující vnímají vánoční přípravy ve Španělsku.

 

  1. skupina – Dánsko, Finsko, Švédsko

V Dánsku, Finsku a Švédsku zdobí vánoční stromek u téměř 40 % dotázaných děti. Ve třetině rodin vaří a na organizaci se podílí i partneři a rodiče. Tím pádem nemají ženy v severní Evropě ani potřebu větší pomoci. Se 32 % se pohybují o 7 procentních bodů pod mezinárodním průměrem. Trochu stresu jim ale Vánoce přece jen způsobují: Dány zatěžuje nakupování dárků, Finy práce navíc a Švédy trochu obojí.

 

  1. skupina – Bulharsko, Řecko, Chorvatsko, Rumunsko, Srbsko

V Bulharsku, Řecku, Chorvatsku, Rumunsku a Srbsku  převažuje přání klidných svátků (u        67 % dotázaných), i když slaví většinou jen v malém rodinném kruhu. Především Rumunky, ale i Řekyně a Bulharky drží organizaci pevně ve svých rukou. Ve třetině domácností zdobí vánoční stromek děti. V Chorvatsku a Rumunsku způsobují především přípravy velký stres (u 61 % dotázaných). Řekové se cítí pod tlakem, aby uspokojili rodinu, a Srbové si dělají starosti především kvůli výdajům (20 % v porovnání s evropským průměrem 6 %).

 

Nezávisle na tom, jestli Vánoce a jejich příprava znamená pro někoho velký, nebo malý stres a nebo jestli by si lidé přáli Vánoce klidnější, Lidl jako každodenní a spolehlivý partner svým zákazníkům přináší vše, co jim vánoční přípravy usnadní. A díky reprezentativní studii agentury Nielsen má Lidl nyní možnost ještě lépe nahlédnout do pocitů a přání svých zákazníků, jak by měly vypadat ideální Vánoce.

Vánoční studii provedla agentura Nielsen v období mezi 31.8. a 13.9.2016, kdy metodou on-line dotazování oslovila celkem 20 800 osob ve věku 18-26 let ve 26 zemích (v každé zemi 600 resp. 1000 osob). U 65 % oslovených žijí děti ve společné domácnosti.

 

Zdroj: Lidl

Foto: pixabay.com

Grafy: Nielsen, Lidl

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010