Hornbach finančně podpoří matky samoživitelky

Hornbach obvykle pomáhá kutilům s jejich projekty, v době pandemie koronaviru se ale rozhodl podat pomocnou ruku i tam, kde je to nyní nejvíce potřeba. Částkou 250 000 Kč přispěl na charitativní projekt Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Sbírka je určena na přímou finanční podporu lidem, kteří v důsledku aktuální situace přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Věnovaná částka poputuje zejména na pomoc matkám samoživitelkám.

Myšlenkou projektu Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci je podpořit osoby, které se kvůli pandemii onemocnění COVID-19 dostaly do svízelné životní situace. Jak se ukazuje, koronavirus ohrožuje na životě nejen fyzicky nejslabší, ale i ty, kteří se v důsledku zavádění krizových opatření neočekávaně stali sociálně slabými. Na vlnu solidarity je naladěna také společnost Hornbach, která pravidelně přispívá zejména na kutilské projekty. V tomto období je ale potřeba přispět i jinde. Na zmírnění dopadů koronakrize v sociální oblasti proto nyní Hornbach věnoval příspěvek ve výši 250 tisíc korun.

Hornbach dlouhodobě podporuje dobročinné projekty spojené s budováním a stavěním. Za současné situace je ale potřeba podávat pomocnou ruku i někomu jinému než jen kutilům. Jsem rád, pokud tuto nelehkou dobu pomůžeme překlenout těm, co to potřebují nejvíce. Jednou takovou skupinou jsou matky samoživitelky, pro které jsme se rozhodli stát oporou v tísnivé finanční situaci, v níž se kvůli dopadům koronavirové krize bez vlastního přičinění náhle ocitly,“ vysvětluje David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko. Ta je např. dlouholetým partnerem charitativního programu Nadace Via s názvem Místo, kde žijeme, jehož cílem vdechnout život nevyužitým zanedbaným prostranstvím.

Srdečně děkujeme společnosti Hornbach za štědrý dar 250 000 Kč ve prospěch Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Prostředky připsané na sbírkový účet pomohou překonat existenční potíže lidem, které koronavirová epidemie srazila sociálně na kolena. Tato podpora na zajištění základních životních potřeb bude přidělována cíleně nejpostiženějším osobám,“ uvádí Milan Vlasák, fundraiser Charity České republiky.

Přispět může každý z vás na tomto webu .

Zdroj a foto: Hornbach

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři