BILLA vyhlašuje březen měsícem divoké přírody

Na Světový den divoké přírody 3. března zahájila BILLA spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a podpořila další ochranářskou aktivitu v řadě, tentokrát soustředěnou na obojživelníky. Jakožto generální partner Národní sítě záchranných stanic a podporovatel biodiverzity v přírodě chce, aby se zvířatům lépe žilo, a proto vyhlásila březen měsícem divoké přírody.

Pomoc BILLY bude směřovat zejména k zabezpečování rizikových úseků na pozemních komunikacích, na kterých dochází masivně ke střetu obojživelníků s motorovými vozidly, nejintenzivněji právě v jarním migračním tahu obojživelníků ze zimovišť za účelem kladení vajec (březen, duben). Český svaz ochránců přírody s pomocí BILLY zabezpečí celkem 21 kritických míst plastovými či síťovými zábranami a sběrnými nádobami, díky kterým pak dobrovolníci obojživelníky přenesou na bezpečné místo.

O zachování přírody se společnost BILLA stará dlouhodobě, jen za poslední 3 roky investovala do aktivit na ochranu a obnovu české přírody a dalších společensky odpovědných aktivit bezmála 12 000 000 korun. „Náš nový záměr chránit obojživelníky v citlivém migračním období přirozeně navazuje na naše dlouhodobé aktivity na obnovu přírody. Od minulého roku podporujeme záchranné stanice pro zvířata ve volné přírodě, od roku 2016 obnovujeme ovocné sady a listnaté aleje v české krajině a tím navracíme genofond mizejících starých ovocných odrůd,“ říká manažerka korporátní komunikace Dana Bratánková.

BILLA se dále dlouhodobě zaměřuje na úsporu energie v obchodech a centrále a investuje do druhotného využívání recyklovatelných materiálů. V době pandemie koronaviru se zaměřuje na podporu zdravotníků.

Proč právě obojživelníci?

Jsou citlivou součástí přírodního bohatství a ekosystémů, představují významnou potravu pro celou řadu živočichů jsou ukazateli kvality životního prostředí, čím více jejich druhů je přítomno, tím lepší je jeho kvalita. Přesto jich ubývá jak ve světě, tak v české krajině. Nejen v naší krajině obojživelníků rychle ubývá z různých příčin, jako je změna využívání krajiny, úbytek vody, intenzivní chov ryb v rybnících, chemizace prostředí, střety s motorovými vozidly.

Od veřejnosti uvítáme co nejkonkrétnější informace o místech, kde na silnici obojživelníci hynou, i nabídky pomoci při jejich zabezpečování“, říká Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Zdroj a foto: REWE

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010