Český svaz ochránců přírody

Toma podporuje obnovu studánek

Toma, tradiční výrobce balených pramenitých vod, představila dlouhodobou komunikační kampaň z oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Projekt Živé studánky si klade za cíl postupně zrenovovat nebo obnovit vybrané studánky ve všech krajích České republiky, včetně

more