Automatizované externí defibrilátory jsou nově na 347 obchodech Tesco

Zdraví a bezpečnost zákazníků a zaměstnanců je pro společnost Tesco prioritou. Proto vybavila všechny své hypermarkety větší než 2000 m2 a distribuční centra ve střední Evropě 347 automatizovanými externími defibrilátory (AED) – zařízeními, která v případě nouze pomáhají zachránit lidské životy. 90 z nich bylo také instalováno na obchodech v České republice.

Tesco neustále usiluje o to, aby se zákazníci i kolegové cítili v prodejnách bezpečně. V souladu s bezpečnostní vizí „Kdokoli, kdykoli, bezpečně zpátky doma“ se snaží, aby se každý, kdo v obchodech Tesco nakupuje nebo pracuje, vrátil pokaždé v pořádku domů.

Defibrilátor je lékařský přístroj, který je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Při komorové tachykardii či fibrilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným stahům. V těchto případech se defibrilací přeruší tento nezdravý stav pomocí silného elektrického výboje, aby se následně srdce mohlo pravidelně rozběhnout. Pomocí automatizovaných externích defibrilátorů mohou poskytnout v případě nouze defibrilaci i laici. Přístroj je navede hlasem i textem, jak správně poskytnout první pomoc do doby, než přijede rychlá záchranná služba nebo jiná odborná pomoc. Tam, kde je k dispozici AED, výrazně roste šance na úspěch první pomoci. Naopak, bez defibrilace šance na úspěšnou resuscitaci velmi rychle klesá.

„Kolegům z obchodů poskytneme praktická školení, obsluhu defibrilátorů začleníme také do úvodních školení pro nováčky a v neposlední řadě zlepšíme školení první pomoci. Známe mnoho případů, kdy naše školení první pomoci přinesla konkrétní výsledky. Naši kolegové neváhají pomoci ostatním v obtížných chvílích, za což jim děkuji a jsem na ně velmi hrdý,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Ani nejlepší systémy zdravotnické záchranné služby nejsou schopny dosáhnout místo náhlé srdeční zástavy v průměru do 5 minut. Tento časový interval je přitom hranicí pro smysluplné přežití mozku postiženého. Pokud ale není pacient s komorovou fibrilací defibrilován do 10 minut, klesá pravděpodobnost přežití k nule! Každou minutu o 7–10 %. S tímto snadno použitelným zařízením, které má Tesco ve svých prodejnách po celé střední Evropě, mohou být v případě potřeby efektivnější akce na záchranu života, zároveň se tím zvýší bezpečí vás i vašeho okolí.

Zdroj a foto: Tesco Stores ČR

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010