Ocenění TOP In-store realizace měsíce září 2019 získala kampaň PERSIL

3171 zobrazení

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Vítězem za měsíc září se stala realizace PERSIL.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 7 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

Toto soutěžní kolo bylo velmi vyrovnané a vítězství získala u porotců s velmi malým náskokem kampaň PERSIL. Tato kampaň probíhala v období 3.9.-17.9.2019 v řetězci Albert. Zadavatelem realizace a klientem byla společnost Henkel ČR spol. s.r.o. a realizátorem společnost POS Media Czech Republic s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 5,93 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 5,2 bodů, v kritériu celkové produkční provedenízískala realizace ohodnocení 5,8. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 6,8 bodu.

Zářijové realizace hodnotila porota v počtu šesti osob. Jmenovitě se jednalo o následující osoby:

JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika mediálních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní komunikace, konzultant pro marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Milan Drozen – ředitel skupiny reklamních agentur CZECH PROMOTION, člen AKA, Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

Hodnocení vítězné realizace

„Tomu říkám upoutání pozornosti!“  říká Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories. „Líbivý design, netradiční kruhový prvek v místě prodeje. Realizace má nápad a jednoduchým způsobem umí významně zaujmout.“

Na tvaru záleží!“ zhodnotil ve stručnosti vítěznou realizaci Petr Majerik.

„Díky barvám se jedná o výrazné provedení,“ hodnotí Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Ale kde je nějaká kreativita či nápad? To už není zapotřebí?

„Nápaditá realizace, zaujme barevností i tvarem, evokuje produkt,“ uvádí Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti (ČMS).

Hodnocení všech srpnových realizací

Nejvíce mě zaujala realizace Persilu nápadem i zpracováním – jasně evokující produkt a jeho využití,“ uvádí Jitka Vysekalová.

„Celkově se jednalo opět o slabší měsíc a tentokrát ani bez nějaké velké výkyvu směrem nahoru. A i v tomto případě platí, mezi slepými jednooký králem, za mne tedy vítězí brána od Hamé,“ hodnotí všechny realizace Václav Koukolíček.

„V tomto měsíci mně nejvíce upoutalo řešení pro Hamé, s v POS méně častým známé tváře v podobě Jakuba Vágnera, těsně následováno Persilem, který nabídl řešení dokazující, že na tvarech záleží!“ uvádí Petr Majerik.

„Tento měsíc má pro mne jasného vítěze. Je jím Studentská pečeť a její kreativní verze kampaně rozbíjející stereotypy na kousky,“ uvádí Alexandr Stojčev. „Kreativní (a dražší) verze kampaně působí skvěle. Ta standardní je pak spíše průměrná a špatně uvěřitelná.“

„Z realizací měsíce září mě zaujal Persil, ostatní považuji za průměrné až podprůměrné,“ říká Blanka Bukovská.

Všechny hodnocené realizace jsou opět k dispozici na portálu v sekci Soutěžní POS realizace v ČR.

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Hlavními partnery jsou společnosti DAGO. s.r.o. a Jansen Display s.r.o. Dalšími partnery jsou společnosti paketo.one, HL Display a Dynamix Media a spolupracujícími subjekty jsou asociace POPAI, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, POS Media a Sign invention, RetailCon, CZECH PROMOTION a VŠKK.

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

Šéfredaktor portálu

Email: oupic@mistoprodeje.cz