„Sportisimo udává nový směr“ díky konceptu, který navrhl kreativní tým z MORIS design

Potřeba jít s dobou a přiblížit se svým zákazníkům byl hlavní cíl pro nový unikátní koncept řetězce Sportisimo, který je velkým evropským hráčem na trhu sportovních potřeb.

Náročná, ale úspěšná změna se podařila. Oblíbený obchod, který nabízí velké spektrum sportovních potřeb, získal díky kreativnímu týmu více emocí, které se v současném retailu stávají hlavním diferenciačním faktorem.

Na začátku celého projektu získal Moris design díky své analýze velmi cenné informace, které pomohly přesně definovat potřeby zákazníků. Bylo potřeba najít komfortnější řešení a nadčasové materiálové zpracování tak, aby splňovalo nejen současné trendy, ale hlavně potřeby moderního retailového prostředí. Díky neustálému vyhodnocování a skvělé komunikaci se Sportisimem v průběhu řešení konceptu vytvořil MORIS tým funkční model layoutu. Tento model zohledňuje potřeby zákazníků, přestože se pracovalo s konkrétní 3 metrovou výškou pro regálové uspořádání.

Díky testovacímu prostoru, který má unikátních 100 m2 a je v takové velikosti jediný v ČR, byla celá prodejna postavena před zahájením výroby pro odladění jak materiálů, tak i funkčního řešení. Nespornou výhodou bylo, že si zástupci Sportisima mohli veškeré materiály a provedení nejen osahat, ale hlavně získat cenné emoce z postavené prodejny, prakticky stejné, jaké budou mít jejich zákazníci.

Dominantním prvkem se tak staly „brány světů“, které kromě dálkové navigace na kategorii efektivně zvýrazňují vybrané portfolio. Díky těmto vyvýšeným ostrůvkům se také narušil typický les nízkých gondol, které optimalizací své výšky a jednoduchou modularitou zachovávají přehled do nejvzdálenějších částí prodejny. Průhled do prodejny je tak stále živý a zákazník při průchodu prodejnou získává větší přehled nad celkovou nabídkou. Prakticky vidí veškeré produkty a jeho zájem tak zvyšuje emocionální zážitek z nakupování.

Nelehkým úkolem byla nutnost najít společný spojovací prvek, který by jasně definoval Sportisimo a odlišil ho od konkurence. „Věděli jsme, že nemůžeme zůstat pouze u klasického pojetí regálů s hezkými obrázky a trendy interiérem. To by samozřejmě samo o sobě nestačilo. Vizuální styl současných prodejen je v podstatě repeticí prvků, které se mění jen podle barevnosti podlah, stropu a regálů a málokdy reflektují opravdové potřeby zákazníků. Nechtěli jsme tedy jít dnes tolik proklamovanou cestou „nature vision“, ale zachovat styl prodejny ve spojení se sportovním segmentem, který je přeci jen trochu agresivnější. Prvkem, který by nevtíravě, ale přesto neopakovatelně provázel velkou část prodejny,“ říká Adam Klofáč, obchodní ředitel MORIS design. K tomu MORIS vyvinul překvapivě otřelý symbol, který však svým pojetím v interiéru udává neopakovatelný dynamický ráz. Prostou šipku. Graficky byla přizpůsobena, aby byla lehce agresivní, ale přitom neomezovala fyzické možnosti expozice jednotlivých prvků a vybavení.  

I přes jednoduché spojení však na prodejně došlo a neustále dochází k jakémusi pohybu, který se dále reflektuje, jak do nábytkové části, tak do emočních grafik. Prodejna jako celek působí vyrovnaně a kompaktně a přesně splňuje očekávání pro široké spektrum cílové skupiny, jak dle věkových kategorií, tak podle kategorií sortimentu. Nákup a zákaznická cesta je dále protkána edukačními grafikami k jednotlivému zboží, ale třeba i „fun prvky“, které se do budoucna budou na obchodech s emocemi objevovat stále častěji.

Nezbývá než popřát novému konceptu mnoho úspěchů v prodeji a mnoho dalších otevřených prodejen v tomto výrazném pojetí. Sportisimo tím směřuje do bližší budoucnosti a nastavuje ve svém segmentu nový trend, který se vymyká klasickému, kubickému konkurenčnímu prostoru.

Zdroj a foto: POPAI CE, MORIS design