Recenze knihy: Reklub 1927 – 1949. Kapitoly z dějin československé reklamy

Přinášíme Vám recenzi nové odborné knihy profesora Dušana Pavlů, která vyšla v nakladatelství Professional Publishing. Tato publikace detailně popisuje nejen vznik, aktivity a zánik Reklamního klubu československého (Reklubu), ale také dává informace a příklady československé reklamy v období let 1927 až 1949. V závěru publikace se autor zaměřuje také na Slovenský reklamní klub v období 1946 až 1949. Materiály jsou zde uvedeny nejen popisně, ale také za pomoci dokumentů a ukázek.

V první třetině 20. století se reklama stává i v naší nové republice významným ekonomickým a sociálním faktorem rozvoje společnosti. Začíná výrazná změna reklamního průmyslu – vznikají reklamní agentury a specializovaní dodavatelé dílčích reklamních služeb. Samozřejmostí je i vznik reklamní legislativy.

Z původních inzertních poradců a pronajímatelů inzertních stran v novinách a časopisech se začínají stávat reklamní textaři, grafici, reklamní stratégové a reklamní manažeři, kteří zakládají reklamní agentury a kteří se také chtějí sdružovat a hájit své profesní zájmy.

Právě z tohoto důvodu byl 6.října 1927 založen Reklamní klub československý, ve zkratce Reklub. Toto odborné sdružení nejen, že hájilo zájmy reklamních společností a pracovníků, ale především informovalo své členy o světových novinkách v reklamním oboru, pořádalo odborné vzdělávací přednášky a kurzy – od teoretických informací o reklamě až po reklamní etiku, ve které se potírala podvodná a hospodářsky škodlivá reklama. Dále se Reklub podílel na tvorbě legislativy, pořádal soutěže a veletrhy, shromažďoval odborná statistická data – například kontrola nákladu novin a časopisů, snažil se o podporu a rozvoj reklamy a také zastupoval československou reklamu ve veřejnosti, u vlády a u mezinárodní reklamní asociace International Advertising Association. Od svého rozmachu prošel Reklub také složitějšími obdobími, především za druhé světové války a také po roce 1948, kdy bylo dosazeno nové prokomunistické vedení, které v roce 1949 násilně ukončilo jeho činnost.

Je velice zajímavé uvést výsledky ankety Reklubu z roku 1928, která mapovala firemní reklamu a postoj reklamních firemních pracovníků k vývoji reklamních aktivit v oboru. Plných 60 % dotázaných uvedlo, že reklamu provádějí pravidelně, 38 % provádějí jen občas a jen 2 % deklarovala, že žádnou reklamu nedělá.

Subjekty, kteří reklamu využívaly, nejčastěji používali novinovou inzerci, což bylo v 78 % případů. Další zastoupení reklamních objektů uvádí následující tabulka:

Jak je tedy vidět, kniha přibližuje velmi detailně v devíti kapitolách 22 let reklamní činnost v Československu, včetně ukázek a popis činnosti Reklubu. Publikace ale přináší nejen pohled na reklamní průmysl té doby, ale i na celou společnost, na dobové poměry a historické události v Československu té doby.

Myslíme si, že by tato obsažná publikace neměla chybět v knihovně žádného marketéra, tím spíše marketéra z reklamní oblasti.

 

Zdroj a foto: redakce

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme