POS v ČR: 4,5 mld. Kč

Informace o každém trhu jsou nutným předpokladem k základní orientaci na něm a kultivují tak podnikatelské prostředí v oboru. Úkolu tato data sesbírat a publikovat za český trh reklamy v místě prodeje se ujala POPAI CE (oborová asociace sdružující společnosti působící na trhu instore komunikace) v úzké spolupráci s mediální agenturou roku OMD Czech. Sběr dat probíhal od jara roku 2011 do února 2012 na třech různých úrovních, které měly za cíl komplexně zmapovat reklamu v místě prodeje. Monitoring přitom značně komplikovala skutečnost, že v marketingu na místech prodeje se aktivně pohybují stovky společností, a to zejména menší společnosti jen nepravidelně, na projektové bázi. Objemem trhu rozumíme finanční objem reprezentovaný reklamními nosiči vyrobenými společnostmi se sídlem v ČR.

Data od 13 firem

První úrovní sběru dat jsou deklarované čisté (NetNet) finanční objemy členů asociace POPAI, realizované za kalendářní rok 2010 bez DPH. Jelikož tato citlivá data mají důvěrnou povahu, jejich sběru a agregování se jako nezávislý subjekt ujalo výzkumné oddělení mediální agentury OMD Czech. Data dodalo celkem 13 nejvýznamnějších hráčů na trhu s celkovým deklarovaným objemem 1,125 miliardy Kč realizovaných v POS. Druhou částí monitoringu je čerpání informací z veřejně dostupných zdrojů, tedy informace veřejně deklarované dalšími hráči na trhu, zejména z Obchodního rejstříku. V této sekci bylo popsáno 42 subjektů s celkovým ročním objemem 2,435 miliardy Kč. V případě, že veřejně dostupné zdroje uváděly dvě různé úrovně obratu, byla vzata v potaz nižší varianta. Celkové číslo tedy poskytuje konzervativní odhad celkového objemu v této části monitoringu, což má za cíl dále podpořit důvěryhodnost dat. Třetí část projektu se týká menších společností. Nezanedbatelnou část instore trhu totiž tvoří segment společností v SOHO a SMB segmentu. Počet těchto společností není stálý, jelikož mnohé z nich v kalendářním roce realizují jen několik málo zakázek, nebo případně mohou jeden rok i zcela vynechat. Proto je vhodnější určit odhadem jejich celkový objem, kterým přispívají do celkového POS obratu. Tohoto nesnadného úkolu se ujalo celkem 13 profesionálů z řad členů POPAI CE a její výkonné rady expertním informovaným odhadem, tyto hodnoty byly dále průměrovány. Objem společností v SMB a SOHO celkově činí 0,9615 miliardy Kč.

Struktura reklamy na místě prodeje

Deklarované údaje, sesbírané v první části od nejvýznamnějších členů asociace POPAI, umožňují získat ještě podrobnější pohled na trh a lépe uchopit strukturu tradiční POP reklamy. Celkový objem trhu reklamy v místě prodeje za rok 2010 v České republice tvořil 4,522 miliardy Kč. Uvedení jednotlivých úrovní monitoringu umožňuje každému účastníku trhu vytvořit si vlastní názor na jeho strukturu a rozložení. Objemem investic je POS trh řádově srovnatelný např. s tiskovým trhem, který se podle odhadů mediálních agentur pohybuje mezi 4 a 7,5 mld. Kč, společnost PricewaterhouseCoopers stanovila objem na 6,5 mld. Kč.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme