Místo nových komunikačních nástrojů v nákupním procesu?

Průzkum proběhl ve Francii ve formě rozhovorů, které byly vedeny telefonicky se 1010 spotřebiteli ve věku 18 a více let. Při sběru dat byla zvolena kritéria pohlaví, věku a povolání  dotazované osoby v dané domácnosti. Projekt průzkumu byl realizován pro pořadatele mezinárodní odborné show Equipmag, která je zaměřena na trendy v oblasti marketingové  komunikace v prodejních místech.

Pokud jde o budoucnost nových nástrojů komunikace a spotřeby, jako jsou internet, smartphony  nebo sociální sítě, 94 % respondentů se shodlo na tom, že tyto nástroje se budou vyvíjet i v příštích letech. Toto zjištění platí pro všechny věkové skupiny respondentů, pouze o něco skeptičtější se v této otázce jeví zástupci kategorie ve věku 65 let a více.  
 
Výsledky studie ukazují, že spotřebitelé vnímají nezbytnost rozvoje těchto nástrojů nejen kvůli jejich primární komunikační funkci. Převážná většina respondentů uznává užitečnost moderních komunikačních nástrojů v procesu nakupování. 64% respondentů tvrdí, že spotřebitelé mohou být díky těmto nástrojům lépe informováni o produktech, které se chystají koupit.  Zároveň jim tyto nástroje umožní lépe nakoupit.  

Významnou roli zde hraje generační prvek. Logicky nejsilněji vnímá užitečnost nových komunikačních nástrojů nejmladší kategorie respondentů: 

  • 81 % respondentů  ve věkové skupině  18-24 let si myslí, že nástroje přispějí k lepší informovanosti o produktech a podle 72 % respondentů této věkové slupiny nové nástroje přispívají k tomu, že mohou lépe nakoupit,
  • 74 % respondentů věkové skupiny  25-34 let zdůrazňuje výhodu nových nástrojů a jejich schopnost zlepšit  nakupování  a 69 % oceňuje přidanou hodnotu nástrojů z hlediska informací,
  • pokud jde o starší věkovou kategorii, 45 % respondentů ve  věku  65 let a více uvádí, že nové komunikační nástroje mohou zlepšit proces nákupu.

Výsledky průzkumu také odhalují rozdíl v názorech respondentů různých profesních kategorií. Respondenti z kategorie zaměstnanců a dělníků mají tendenci ocenit užitečnost nástrojů z hlediska poskytovaných informací (70 %), zatímco 72 % respondentů z kategorie manažerů a obchodníků spíše uznávají schopnost nástrojů zlepšit nákupní proces.

Při volbě mezi nákupem po internetu a nákupem v tradičním místě prodeje si  dle průzkumu kamenné prodejny zachovávají zásadní výhody pro spotřebitele, kterými jsou blízkost a možnost kontaktu.
53 % dotazovaných oceňuje možnost prohlédnout si výrobky a dotýkat se jich, 37 % respondentů zdůrazňuje výhodu poradenství prodejce v místě prodeje.  Umístění prodejny v blízkosti jejich bydliště nebo pracoviště je důležitá pro 33 % účastníků průzkumu.
 
Zjištění průzkumu potvrzují současný vývoj v oblasti spotřebitelského chování. Komplementarita kamenné prodejny a elektronického obchodu se stala skutečností a spotřebitelé jsou ochotni nakupovat napříč různými prodejními kanály.

Daniela Krofiánová
Zdroj a foto: Equipmag Francie

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010