Směřuje vývoj v místě prodeje k hlubší změně?

„Rozšíření nových prodejních kanálů, e-commerce a sociální sítě změnily vztah mezi nakupujícími a místem prodeje. Spotřebitel může být všude připojen k internetu, má možnost výběru, disponuje volným časem a má také čas srovnávat, informovat se, nakupovat 24hodin denně.  Pod vlivem nového prostředí pro nákup a virtuálních kontaktů přes internet chce být spotřebitel překvapován zážitky v prodejních místech a vyhledává pozoruhodná, úžasná prodejní místa z hlediska jejich koncepcí, které jsou bohaté na emoce a které mohou uspokojit jeho očekávání v oblasti poskytovaných služeb.“ Tak charakterizují současný vývoj komunikace se spotřebitelem pořadatelé mezinárodní odborného veletrhu EQUIPMAG 2012.

Bienále této významné události ve světě marketingu a retailu, které se bude konat ve dnech 11. – 13. 9. 2012 na pařížském výstavišti Paris Expo Porte de Versailles, přinese komplexní pohled na trendy a inovace ve sféře maloobchodu a in-store komunikace.  
V rámci expozice se dle informace pořadatelů přestaví téměř 500 vystavovatelů a očekávána je účast zhruba 20.000 návštěvníků – zástupců odborné veřejnosti z Evropy. 

Celá expozice zdůrazní tři hlavní témata.

Prodejna je místem potěšení a pozitivních zážitků. Tato část výstavy se zaměří na design, vybavení a uspořádání prodejen, vytvoření specifické atmosféry, tvorbu prodejních koncepcí, eko-koncepce, smyslové zážitky, osvětlení, POP materiály, digitální média.
Volnost a nezávislost zákazníka. Na expozici budou prezentovány novinky v oblasti vyspělých technologií, interaktivní terminály, automatické pokladny, self scanning, m-payment, aplikace M2M….
Dokonalé poznání zákazníka, zvýšení jeho věrnosti a bezpečnost v in-store. V rámci tohoto tematického okruhu budou středem zájmu věrnostní programy, vztahový marketing, telefonie, internet,  e-commerce, mobilní marketing,  bezpečnostní systémy a vybavení.
 
„Revoluce v procesu nákupu právě probíhá,“ uvádějí organizátoři veletrhu. „Technologie vytvářejí podmínky pro personalizované mobilní nakupování. Smartphone ve spojení s technologií NFC (Near Field Communication ) a se softwarovými aplikacemi otevírají nové možnosti pro marketingové kampaně v reálném čase, které jsou personalizované a geograficky lokalizované. Internet a sociální sítě proměňují náš vztah ke společnosti a tvoří podmínky pro sociální nakupování, kde názory vrstevníků znamenají silné podněty i požadavky v nákupním procesu.“  


Co si myslí zástupci odborné veřejnosti o současném vývoji a trendech v evropském místě prodeje?

(Výběr z názorů marketingových odborníků)
 
I když není krize zdaleka u konce, americký trh  prokazuje  obecně silnou schopnost  přizpůsobit se. Stále výraznější je tendence korelovat dle nároků zákazníků s místní analýzou jejich potřeb.  Lepší využití informací a einformací, které souvisí s větším zapojením obchodníků a prodejního týmu a s reorganizací informačního systému, začíná přinášet své ovoce.

Strategie  cross-channel, místo prodeje, web a mobilní marketing zaznamenávají opravdový rozvoj.
Internet znamená převrat a my jsme teprve na jeho začátku.  Vzestup síly internetu dal spotřebitelům do ruky trumfy vůči prodejcům, kteří již nemají před sebou stejné zákazníky. Díky internetu se spotřebitelé stali skutečnými technickými  odborníky: diskutují s ostatními spotřebiteli,  jsou na sociálních sítích, porovnají ceny u obrovského  množství značek Je zřejmé, že dnešní spotřebitel je náročnější, kompetentnější, je mnohem obtížnější si ho udržet a také předvídat jeho chování.

Vztah se zákazníkem se stává zdrojem diferenciace, ale maloobchodníci se potýkají s uplatňováním přístupu, služeb i poradenství vůči vyzrálejšímu zákazníkovi. Školení a nábor pracovníků maloobchodu mají jen průměrnou úroveň náročnosti, proto není divu, že některé obchodní společnosti dosahují průměrných výsledků a dochází k trvalému odcizení jejich zákazníků.   

Jaká bude prodejna budoucnosti v horizontu 2012 – 2015?

Prodejna budoucnosti bude odrazem strategie napříč prodejními kanály se službami, které se maximálně přiblíží očekávání spotřebitelů. Pojem blízkosti získá na důležitosti jednak z geografického hlediska s rozvojem maloformátových  prodejen a jednak  z  marketingového hlediska se stále širším využíváním sociálních sítí a také s personalizovaným přístupem k zákazníkovi.
Často se hovoří o významu propojení mezi spotřebitelem, značkou a / nebo obchodní společností. Tento přístup je důležitější než kdy jindy.  Propojení mezi webem, prodejnou a zákazníkem bude představovat sílu obchodní společnosti v budoucnu. Pojem empatie, který je velmi výrazný v USA, bude také velmi důležitý v důsledku rostoucího využívání sociálních sítí.
 
Budoucí koncepcí bude „prodejna online“, a to se službami online, ale také při komunikaci se sítí spotřebitelů a zákazníků. 60 % spotřebitelů vyhledává zboží a informace na internetu před nákupem v obchodě. Budou lépe využity internetové aktivity, které budou generovat vyšší návštěvnost a pohyb v prodejním místě.  
 
Obchod budoucnosti bude velmi digitalizovaný, zároveň však bude posílen personál prodejních míst, jako jsou prodejci, konzultanti, trenéři a promotéři. Zákazníci žádají více než kdy jindy doporučení a poradenství. Budou odmítat chladné, neutrální transakce a vztahy. Budou vyhledávat bohaté a nezapomenutelné zážitky a jejich nároky na úroveň lidského faktoru a vztahů v obchodě porostou.  Cílem bude poskytnout zákazníkům profesionální, zábavné, vzdělávací, interaktivní a překvapující zážitky.   

Prodejna budoucnosti poskytne také široký prostor koncepci „tryvertising“, která spotřebiteli nabízí skvělý způsob pro testování výrobků hravou formou, než si výrobek koupí. Dnešní spotřebitel je velmi váhavý a dát mu možnost otestovat výrobky před nákupem je způsob, jak je možné ho přesvědčit.
 
Lze očekávat, že vývoj bude směřovat k větší diferenciaci širokosortimentních potravinářských prodejen a specializovaných prodejen. Spotřebitel bude stále nezávislejší při výběru nakupování a produktů prostřednictvím internetu, ale bude stále více požadovat služby v místě prodeje přesně v souladu se svými potřebami.
Obchod budoucnosti bude zároveň více funkční i zdrojem potěšení při nákupu (když chci).
Otázka ceny bude nadále zásadní. Vždy budou fungovat akce a letáky.

Rozvoj využívání sociálních sítí posiluje komunitní a friendly aspekt. Úspěšnými obchodními společnostmi se stanou ty, které dokážou zajistit spojení komunity a empatie. Místo prodeje se tak stane ústředním bodem společného zájmu mezi různými osobami a nejen v místě prodeje. Mobilní telefony budou jedním ze základů nové formy monitoringu zákazníka, identifikace a předvídání jeho nákupních úmyslů.

Daniela Krofiánová
Zdroj: informační materiály veletrhu Equipmag
Foto: Equipmag

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010