Ipsos založil celosvětové Mystery Shopping Global Support Centre přímo v Praze

Ipsos ČR se stává lídrem pro mystery shopping globálního Ipsosu.

Nedávno vzniklo v Praze Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre (GSC) s úkolem zajišťovat metodickou podporu pobočkám Ipsosu v 87 zemích světa s mystery projekty. Velký význam to přináší i tuzemským klientům, neboť vedle využívání nejmodernějších trendů v mystery shopping projektech budou mít klientský servis pro celý svět opravdu na dosah.

Centrála Ipsosu dlouhodobě sledovala mimořádné úspěchy českého týmu na poli mystery shoppingu, který stále přicházel s mnoha zajímavými inovacemi, a na konci loňského roku se Ipsos rozhodl pověřit ČR vybudováním centra pro celý svět, je to pro nás opravdu velké ocenění“, říká Radek Jalůvka, CEO, Ipsos Central Europe.

Mezinárodní centrum roste přímo před očima, přibývají do něj pracovníci nejrůznějších národností a jazykových dovedností.

Hlavní úkol našeho týmu je velmi jednoduchý a byznysový – pomáhat zahraničním Ipsos pobočkám, aby byly úspěšnější v oblasti mystery shoppingu a zároveň zajistit jednotnou úroveň kvality výstupů ve všech zemích. A to je velká výzva, ať z důvodů geografických či kulturních. Vedle harmonizace metodik v rámci Ipsosu nebo aplikace nejnovějších trendů zastřešujeme správu on-line platformy pro sběr dat,“ uvádí Martin Potužák, Ipsos GSC Director, a pokračuje, „zkušenosti z ČR i SR potvrzují, že jedním ze základních pilířů úspěchu na poli mystery shoppingu je vlastní vyškolená síť mystery shopperů, proto nyní vybraným pobočkám Ipsosu pomáháme stavět nebo ještě zlepšovat lokální sítě mystery shopperů, které mohou být řízeny, pokud to dává ekonomický i praktický smysl, i přímo z Prahy.“

Realizace mystery shoppingu v ČR v posledních letech v rámci výzkumných projektů Ipsosu prošla velkým rozvojem.

V r. 2015 Ipsos uskutečnil v ČR celkem 52.000 mystery shoppingů/callů, což znamená proti roku 2014 nárůst o 40%. Nejčastějšími zadavateli mystery projektů jsou firmy ze sektoru finance, telco, retail, automotive, čerpací stanice ale i z dalších sektorů služeb, mezi velké mezinárodní klienty Ipsosu patří např. Google, Apple, ExxonMobil, Daimler a Škoda Auto.

 

Zdroj a foto: Ipsos

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010