Fest nofých pfíběhů psa Ftefana s panem Meflounem

Fofola pfo Fás pfiprafila dalfích fest krátkých pfíběhů psa Ftefana s panem Meflounem. 

 

Názfy pfíběhů a hlafní herecké obfazení:

Meteofitfofola meflounofá

Krémfofola meflounofá

Motofkafofola originál

Horkofdufný balónfofola mefuňkofá

Stanofánífofola fišňofá

Break Dancefofola citrufofá

 

Meteofit

 

Krém

 

Motofka

 

Horkofdufný balón

 

Stanofání

 

Break Dance

 

Zdroj: YouTube kanál – Kofola ČeskoSlovensko

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010